Uniqa Osiguranje d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Prijedor Lot 1- Kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 12.12.2014. 24.000,00 SG 01/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 2- Osiguranje motornih vozila od autoodgovornosti i osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 12.12.2014. 12.000,00 SG 01/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3- Kolektivno osiguranje radnika Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 21.1.2015. 6.324,48 SG 10/15
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 2- Osiguranje zaposlenika Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 16.2.2015. 50.000,00 SG 34/15
Grad Doboj Kolektivno osiguranje zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Doboj u 2015. godini Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 22.6.2015. 4.620,24 SG 55/15
JU Vode Srpske Lot 1 - Kolektivno osiguranje radnika Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 12.6.2015. 6.274,56 SG 55/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Kolektivno osiguranje zaposlenika Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 22.7.2015. 36.320,40 SG 63/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1- Kolektivno osiguranje zaposlenih radnika- Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih radnika Ugovornog organa pri i izvan obavljanja redovnog zanimanja sa rizikom smrti usled bolesti Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 1.10.2015. 6.732,00 SG 84/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 3- Osiguranje građevinskih objekata i opreme od požara i drugih opasnosti i dopunsko osiguranje građevinskih objekata za rizik klizanja tla i odronjavanja zemljišta Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 1.10.2015. 14.264,46 SG 84/15