Phoenix d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 60: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.01.2012. 28.850,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Sorafenib film tbl. a 200 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 28.2.2012. 927.064,78 Službeni glasnik BiH 21/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Riluzol film tbl. 50 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 28.2.2012. 94.813,07 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Baraclude (Entecavir) tbl. 0,5mg i 1mg Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 16.3.2012. 315.402,56 Službeni glasnik BiH 25/12
Brčko Distrikt BiH Lot 10: Goserelin Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 22.3.2012. 5.180,20 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 13: Gemcitabin Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 22.3.2012. 8.546,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 16: Vinkristin Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 22.3.2012. 100,30 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 17: Paklitaksel Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 22.3.2012. 4.649,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 20: Irinotekan Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 22.3.2012. 1.619,80 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 27: Granisteron 3mg/3ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 22.3.2012. 39.120,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 28: Granisteron tbl. 10 x 1 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 22.3.2012. 7.042,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Stavudin caps. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 22.5.2012. 51.256,13 Službeni glasnik BiH 45/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Nabavka lijekova - anestetika Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 3.5.2012. 4.268,66 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 14: Nabavka lijekova - anestetika Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 3.5.2012. 703,97 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29: Rivaroksaban film tabl. 10mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 14.363,80 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Gentamicin za oči sol Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 284,90 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Timolol kapi za oči Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 46,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 10: Deksametazon mast 0,1% Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 60,45 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 11: Deksametazon sol Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 188,50 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 12: Dexametazon mast za oči, neomicin sulfat, polimiksin B sulfat Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 219,60 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 14: Pilocarpin sol Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 85,50 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 15: Tetracain Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 496,50 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 16: Tropicamid Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 281,40 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 23: Paracetamol sirup Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 92,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 28: Glukosae 5% boca Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 14.6.2012. 7.527,80 Službeni glasnik BiH 50/12

Phoenix d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11