Godimerc d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo pravde BiH Nabavka štampača i multifunkcionalnih uređaja Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.12.2012. 17.423,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka IT opreme Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.7.2013. 63.698,00 Službeni glasnik BiH 68/13
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 4: Nabavka servera i komponenti za mrežno skladište podataka Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.9.2013. 14.107,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Nabavka informatičke opreme Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.10.2013. 110.114,00 Službeni glasnik BiH 79/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Nabavka informatičke i druge srodne opreme Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.11.2013. 41.662,70 Službeni glasnik BiH 93/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 5: Nabavka Servera Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.12.2013. 42.808,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Federalni zavod za statistiku Lot 1- Nabavka računarske opreme Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.2.2014. 39.619,69 Službeni glasnik BiH 14/14
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Računarska oprema Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.3.2014. 128.882,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Računari i UPS-ovi Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.3.2014. 39.907,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Skeneri i printeri Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.3.2014. 38.913,00 Službeni glasnik BiH 28/14
FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA UNIVERZITETA DŽEMAL BIJEDIĆ Lot 2: Nabavka 18 računara sa monitorom, 27 računara bez monitora Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.3.2014. 65.835,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 2: Nabavka štampača Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.5.2014. 31.120,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Nabavka računara Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.5.2014. 15.400,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Nabavka laptop uređaja-tip 1 Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.5.2014. 8.820,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Nabavka laptop uređaja-tip 2 Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.5.2014. 5.380,00 Službeni glasnik BiH 48/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Nabavka informatičke i druge srodne opreme Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.10.2014. 34.424,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Računari Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.10.2014. 189875,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Prenosni računari Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.10.2014. 77226,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Printeri Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.10.2014. 266052,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Agencija za policijsku podršku BiH LOT 2: Nabavka printera i multifunkcijskih uređaja Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.11.2014. 7.850,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Agencija za policijsku podršku BiH LOT 5: Nabavka UPS-ova Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2014. 2.700,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Ministarstvo vanjskih poslova BiH LOT 1: Nabavka desktop PC, monitora 21,5 i prijenosnih računara Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.12.2014. 116.565,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Ministarstvo vanjskih poslova BiH LOT 3: Nabavka skenera za potrebe Ministarstva vanjskih poslova BiH Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.10.2014. 5.900,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Centralna banka BiH Lot 4 - nabavka 448GB (28modula po 16 GB) memorije za blade servere Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.3.2015. 13.831,14 SG 32/15
Opština Centar Sarajevo Lot 1 - Nabavka računara sa operativnim sisitemima i monitora Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.7.2015. 57.499,73 SG 63/15