HOLDINA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Sudska policija FBIH Lot 11: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Cazinu - 3.000 litara Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 13.12.2012. 6.410,25 Službeni glasnik BiH 1/13
Sudska policija FBIH Lot 12: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Sanskom Mostu - 2.000 litara Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 13.12.2012. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 1/13
Sudska policija FBIH Lot 14: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Bosanskoj Krupi - 2.500 litara Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 13.12.2012. 5.341,88 Službeni glasnik BiH 1/13
Sudska policija FBIH Lot 21: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Čapljini - 1.000 litara Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 13.12.2012. 2.179,48 Službeni glasnik BiH 1/13
Sudska policija FBIH Lot 22: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Širokom Brijegu - 1.500 litara Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 13.12.2012. 3.269,23 Službeni glasnik BiH 1/13
Sudska policija FBIH Lot 3: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Tuzli-12.000 litara Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 21.12.2012. 26.068,37 Službeni glasnik BiH 1/13
Sudska policija FBIH Lot 9: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Kiseljaku-2000 litara Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 21.12.2012. 4.230,76 Službeni glasnik BiH 1/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 3: Nabavka i isporuka goriva za putničke automobile Kantonalnog poreznog ureda Tuzla u 2013. godini Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 13.2.2013. 3,97 Službeni glasnik BiH 14/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 4: Nabavka i isporuka goriva za putničke automobile Kantonalnog poreznog ureda Mostar u 2013.godini Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 13.2.2013. 3,97 Službeni glasnik BiH 14/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 6: Nabavka i isporuka goriva za putničke automobile Kantonalnog poreznog ureda Bihać u 2013. godini Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 13.2.2013. 3,89 Službeni glasnik BiH 14/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 8: Nabavka i isporuka goriva za putničke automobile Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik u 2013. godini Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 13.2.2013. 3,97 Službeni glasnik BiH 14/13
JKP d.o.o. Vitkom Vitez Nabavka goriva Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 11.2.2013. 140.836,50 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava goriva za grad Rama Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 12.066,30 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Nabava goriva za grad Čitluk Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 12.257,50 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Nabava goriva za grad Široki Brijeg Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 60.702,50 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 9: Nabava goriva za grad Neum Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 7.444,70 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 11: Nabava goriva za grad Vitez Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 59.454,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 12: Nabava goriva za grad Uskoplje Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 12.257,50 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 18: Nabava goriva za grad Novi Travnik Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 18.1.2013. 9.866,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 25: Nabava goriva za grad Glamoč Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 18.1.2013. 6.178,75 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 29: Nabava goriva za grad Tuzla Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 18.1.2013. 7.374,50 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 34: Nabava goriva u zemlji i inozemstvu-kartično poslovanje Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 18.1.2013. 233.136,00 Službeni glasnik BiH 20/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju, za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo - Telecom Inženjering Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 14.3.2013. 553.910,68 Službeni glasnik BiH 30/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 1: Tečno gorivo i dvotaktol ulje za mopede - Kalesija Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 21.2.2014. 10.273,08 Službeni glasnik BiH 20/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 2: Tečno gorivo i dvotaktol ulje za mopede - Tuzla Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 21.2.2014. 314.817,84 Službeni glasnik BiH 20/14