HERCEGOVINALIJEK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 40: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 351.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 52: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 940.440,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 53: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 1.234.823,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 56: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 217.080,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 58: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 520.704,60 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 63: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 4.163.447,20 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 64: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 5.076.682,80 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 65: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 1.372.923,50 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 66: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 729.602,40 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH HUMIRA (adalimumab) inj. 40 mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 24.4.2012. 301.012,82 Službeni glasnik BiH 36/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Lopinavir+Ritonavir caps. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 22.5.2012. 176.256,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Nevirapin tabl. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 22.5.2012. 11.520,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Efavirenz caps. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 22.5.2012. 92.880,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Flumazenil inj. 0,5mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 2.420,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19: Jopromid bočice 300mgJ/ml 50ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 638.820,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20: Jopromid bočice 370mgJ/ml 100ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 144.400,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24: Meglumin+Na amidotrizot bočica 370mgJ/ml bočica 100ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 9.712,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Gadopentanska kiselina inj. 469mg/ml (0,5mmol/ml) a 10ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 504.960,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 31: Gadobutrol inj.1.0mmol/ml 7,5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 77.964,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Sevofluran otopina 250ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 974.090,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Levobupivakain inj. 5mg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 15.960,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50: Klonazepam tabl. 0,5mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 180,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 51: Klonazepam tabl. 2mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 680,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 72: Levetiracetam tabl.250mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 228,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 76: Biperiden inj. 5mg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.4.2012. 648,00 Službeni glasnik BiH 45/12