BA & HAM d.o.o. Bosanska Krupa

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 6 - Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 98 GJ Risovac-Krupa Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa Otvoreni BA & HAM d.o.o. Bosanska Krupa Bosanska Krupa 13.6.2015. 49.190,76 SG 57/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 2 - Usluge prevoza ogrijevnog drveta za potrebe pogona gospodarenja Bos.Krupa (ponovni oglas) Otvoreni BA & HAM d.o.o. Bosanska Krupa Bosanska Krupa 8.7.2015. 21.010,63 SG 57/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 1 - Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelu 77 GJ Risovac-Krupa Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa Otvoreni BA & HAM d.o.o. Bosanska Krupa Bosanska Krupa 5.10.2015. 126.705,65 SG 85/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 1 - Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelu 68/1 GJ Risovac-Krupa Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa Otvoreni BA & HAM d.o.o. Bosanska Krupa Bosanska Krupa 20.10.2015. 86.919,56 SG 89/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 2- Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelu 68/2 GJ Risovac-Krupa Pogon gospodarenja za općinu Bos. Krupa Otvoreni BA & HAM d.o.o. Bosanska Krupa Bosanska Krupa 27.10.2015. 91.511,91 SG 91/15