JELA-GRMEČ d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 25: Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 64/2 zona I i II Otvoreni JELA-GRMEČ d.o.o. Bosanska Krupa 31.3.2014. 52.713,96 Službeni glasnik BiH 87/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 8- Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 39 zona I i II Pogon gospodarenja za općinu Bos. Krupa Otvoreni JELA-GRMEČ d.o.o. Bosanska Krupa 10.12.2014. 84.611,76 SG 10/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 11- Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 55 zona I i zona II GJ Grmeč-Jasenica, Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa Otvoreni JELA-GRMEČ d.o.o. Bosanska Krupa 28.1.2015. 108.179,17 SG 15/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 4- Usluge sječe-izvoza-iznosa sa utovarom, odvozom i istovarom drvnih sortimenata u odjelu 2 Zona I i II GJ Grmeč-Jasenica, Pogon gospodarenja za općinu Bos. Krupa Otvoreni JELA-GRMEČ d.o.o. Bosanska Krupa 7.4.2015. 166.742,50 SG 37/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 6 - Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 4/1 GJ Grmeč-Jasenica Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa Otvoreni JELA-GRMEČ d.o.o. Bosanska Krupa 9.6.2015. 56.009,76 SG 55/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 10 - Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 43 GJ Grmeč-Jasenica Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa Otvoreni JELA-GRMEČ d.o.o. Bosanska Krupa 13.6.2015. 71.575,48 SG 57/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 7 - Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 69 GJ Grmeč-Jasenica Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa Otvoreni JELA-GRMEČ d.o.o. Bosanska Krupa 17.6.2015. 123.696,14 SG 57/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 1 - Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelu 122/1 GJ Risovac-Krupa Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa Otvoreni JELA-GRMEČ d.o.o. Bosanska Krupa 5.10.2015. 74.598,38 SG 85/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 3- Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelu 67 zona I i II GJ Grmeč-Jasenica Pogon gospodarenja za općinu Bos. Krupa Otvoreni JELA-GRMEČ d.o.o. Bosanska Krupa 27.10.2015. 103.291,81 SG 91/15