Petrol BH Oil Company d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka goriva za MM Tuzla Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 8.11.2013. 231.250,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Parlamentarna skupština BiH Nabavka nafte i naftnih derivata Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 190.024,52 Službeni glasnik BiH 103/13
Tužilaštvo BiH Gorivo (dizel i benzin) Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 29.11.2013. 137.341,43 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 2: Nabavka maziva za 2014. cca. 3000 l Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 21.1.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 4 - Nabavka goriva na lokaciji PU Tuzla Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 17.2.2014. 233.333,34 Službeni glasnik BiH 16/14
Agencija za antidoping kontrolu BiH Nabavka goriva za 2014. i 2015. godinu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 25.3.2014. 39.660,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Opština Tuzla Nabavka goriva i maziva Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 18.6.2014. 169.227,86 Službeni glasnik BiH 54/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno-propagandne usluge Pregovarački Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 21.4.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 60/14
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 1: Nabavka i isporuka goriva za putničke automobile Kantonalnog poreznog ureda Tuzla u 2014. godini Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 18.7.2014. 8.053,24 Službeni glasnik BiH 62/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 3: Nabavka i isporuka goriva na području općine Gornji Vakuf / Uskoplje Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 15.8.2014. 50.553,84 Službeni glasnik BiH 68/14
Sudska policija FBIH Lot 5: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Tuzli Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 74.416,66 Službeni glasnik BiH 75/14
Sudska policija FBIH Lot 20: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Konjicu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 12.017,09 Službeni glasnik BiH 75/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 9: Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području grada Tuzle Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 24.9.2014. 215.630,37 Službeni glasnik BiH 80/14
Klinička bolnica Mostar Nabava goriva Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 4.11.2014. 81.834,90 Službeni glasnik BiH 89/14
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 12.6.2014. 289.677,24 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Nabavka goriva i drugog potrošnog materijala za motorna vozila Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 28.11.2014. 70.085,49 Službeni glasnik BiH 94/14
Granična policija BiH Lot 4- Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Tuzla Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 10.615,38 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka i sukcesivna isporuka euro dizel 5 goriva za potrebe VSTV-a BiH za 2015. i 2016. godinu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 7.1.2015 88.595,10 SG 03/15
Ministarstvo pravde BiH Nabavka motornog benzina i dizel goriva Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 1.12.2014. 234.188,00 SG 03/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak prikupljanja ponuda za nabavku i isporuku goriva za motorna vozila RC Mostar i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 6.1.2015. 204.880,00 SG 13/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka naftnih derivata Pregovarački Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 24.3.2015. 51.350,00 SG 28/15
JKP Vitkom d.o.o. Vitez Nabava goriva Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 21.4.2015. 146.903,76 SG 36/15
JP Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Nabavka euro dizel goriva za putnička motorna vozila Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 5.5.2015. 103.470,50 SG 45/15
JKP Standard d.o.o. Konjic Pogonsko gorivo Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 22.7.2015. 82.342,35 SG 61/15
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2 - Nabavka goriva na lokaciji Banja Luka Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 19.8.2015. 32.457,60 SG 68/15