INTERPROMET d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.03.2012. 125.157,06 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 9: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.03.2012. 27.169,95 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 10: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.03.2012. 13.146,75 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 11: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.03.2012. 17.529,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 12: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.03.2012. 17.529,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 13: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.03.2012. 22.962,99 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 38: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.03.2012. 74.176,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 26: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.03.2012. 81.637,50 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 43: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.03.2012. 165.903,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 63: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.03.2012. 37.071,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Bleomycin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.3.2012. 2.258,97 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Ifosfamid Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.3.2012. 1.594,02 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 9: Filgrastim Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.3.2012. 34.177,78 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 25: Trastuzumab Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.3.2012. 167.447,18 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 30: Neulastim Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.3.2012. 29.232,72 Službeni glasnik BiH 29/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 33: Tramadol kapi 100mg/ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.4.2012. 1.876,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 47: Fenobarbital tabl. 100mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.4.2012. 1.652,80 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 53: Karbamazepin tabl. 200mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.4.2012. 3.800,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 65: Lamotrigin tabl. 25mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.4.2012. 220,56 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 66: Lamotrigin tabl. 50mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.4.2012. 977,40 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 67: Lamotrigin tabl. 100mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.4.2012. 365,88 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 94: Flufenazin obložene tabl. 5mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.4.2012. 24,84 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 124: Diazepam tabl/obložena tabl. 2mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.4.2012. 192,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 127: Bromazepam tabl. 1,5 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.4.2012. 2,40 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 129: Bromazepam tabl. 6 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.4.2012. 72,00 Službeni glasnik BiH 45/12