Analitika d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 3 - Binokularne i trinokularne lupe sa kamerom Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 18.11.2015. 11.206,46 SG 93/15
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 4 - Vertikalni autoklav Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 18.11.2015. 8.495,00 SG 93/15
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 3- Nabavka stereo mikroskopa sa kamerom i izvorom svjetlosti Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 30.11.2015. 12.999,00 SG 95/15