Institut za građevinarstvo IG Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna banka BiH Lot 1: Ugovor o nabavci usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 31.8.2011. 21.879,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Lot 2: Ugovor o nabavci usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 31.8.2011. 2.901,60 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Lot 3: Ugovor o nabavci usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 31.8.2011. 5.031,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Lot 4: Ugovor o nabavci usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 31.8.2011. 3.744,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Lot 5: Ugovor o nabavci usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 31.8.2011. 7.488,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Nadzor nad radovima: Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M 5, dionica: Granica entiteta (Jezero)-Jajce, km 87+300 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 23.5.2012. 2.300,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: Izrada noveliranih prometnih projekata Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 21.6.2012. 45.045,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Opština Lukavac Izrada prostornog plana općine Lukavac za period 2012-2025 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 25.6.2012. 64.900,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Nadzor nad radovima: Sanacija škarpe iznad nivelete ceste M1.8, dionica Orašje - Šićki Brod, km 53+000 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 21.6.2012. 2.600,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Izrada noveliranih prometnih projekata Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.6.2012. 30.563,40 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Nadzor nad radovima: Sanacija klizišta, trupa ceste i škarpe ispod nivelete, cesta M16.2, dionica: Bugojno-Gornji Vakuf, km 14+700 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.6.2012. 2.100,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Brčko Distrikt BiH Izrada elaborata o naknadnom dokazivanju kvalitet A izvedenih radoba AB konstrukcije tribina igrališta u Gornjem Rahiću, Gradskog stadiona u Brčkom, terena malih sportova Blatuša i čelične konstrukcije natkrivanja kompleksa Blatuša Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 17.5.2012. 36.280,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Nadzor nad radovima: Sanacija škarpe iznad nivelete, cesta M17, dionica: Jablanica- Mostar, km 4+700 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 11.7.2012. 3.300,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH Nabava usluga izrade izvedbenog projekta za izgradnju objekata za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar u vojarni Stanislav Baja Kraljević, Rodoč-Mostar Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 16.7.2012. 56.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Angažovanje licencirane kuće koja će vršiti stalni nadzor na izvođenju istražnih radova Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 26.7.2012. 78.000,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Opština Kotor Varoš Pružanje usluga za izradu prostorno planske dokumentacije: Prostornog plana i Urbanističkog plana Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 21.12.2011. 198.000, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
Grad Banja Luka Lot 1: Izrada projekata iz oblasti saobraćaja u toku 2012. godine Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 23.8.2012. 14.247,15 Službeni glasnik BiH 70/12
Grad Banja Luka Lot 2: Istraživanja u vidu brojanja i anketiranja iz oblasti saobraćaja u toku 2012. godine Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 23.8.2012. 15.389,66 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Nadzor nad radovima: Rekonstrukcija mosta preko rijeke Drinjače u Vitalju na cestiM19.2, dionica Kladanj- gr.Entiteta,km 28+042, REF: 01-02.1-4258-U/12-BS Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 28.8.2012. 9.400,00 Službeni glasnik BiH 72/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluga mjerenja nivoa i analize uticaja elektromagnetnog zračenja na okolinu Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 21.9.2012. 52.500,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatne usluge nadzora nad radovima: sanacija klizišta, trupa ceste i škarbe- cestea M16.2 Pregovarački Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 15.10.2012. 319,14 Službeni glasnik BiH 87/12
Jedinstveni općinski organ uprave općine Bihać Konsultantske usluge revizije projektne dokumentacije Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 23.11.2012. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Nadzor nad radovima: Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornih zidova, cesta M17, dionica: Sarajevo-Jablanica, Opština Konjic, km 41+800, Šunje (II faza potporni zidovi ispod i nivelete) Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 3.12.2012. 3.900,00 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 2: Obilaznica Bugojna, L= cca 1.9 km Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 24.12.2012. 14.800,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: Obilaznica Goražda, L= cca 2.7 km Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 24.12.2012. 16.200,00 Službeni glasnik BiH 6/13

Institut za građevinarstvo IG Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade Studije kategorizacije cesta Federacije BiH Otvoreni IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, ECOPLAN d.o.o., Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Sarajevo, Mostar, Banja Luka 8.5.2013. 425.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13