MIBO Komunikacije d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Programiranje i isporuka Mobilnih TETRA terminala MTM800E, sa antenom za ugradnju u vozila Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 12.9.2011. 8.475,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja ručnih laserskih uređaja Traffipatrol XR, Traffipatrol, Star Laser Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.9.2011. 330,18 Službeni glasnik BiH 82/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja ručnih laserskih uređaja TRAFFISTAR SR520 Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.9.2011. 621,50 Službeni glasnik BiH 82/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radara kućišta TRAFFISTAR SR520 Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.9.2011. 485,55 Službeni glasnik BiH 82/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja ručnih laserskih uređaja ROBOT - MULTARADAR S580 Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.9.2011. 679,77 Službeni glasnik BiH 82/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja ručnih laserskih uređaja MULTAGRAPH VT-21, TRAFFIVISION, AUTOVISION, BEE III Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.9.2011. 485,55 Službeni glasnik BiH 82/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 6: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja ručnih laserskih uređaja Traffipatrol XRD kao i ostalih uređaja sa fotoregistracijom prekršaja Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.9.2011. 475,84 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Nabavka automatskih brojila prometa i Nabavka i ugradnja dijelova za automatska brojila na cestama M2, M11, M14.2, M15, M17, M17.3 i M19.2 Konkurentski MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.9.2011. 38.145,00 Službeni glasnik BiH 84/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje radio stanica Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 26.293,50 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija radio mreže za potrebe proširenja SDNiU i AMM sistema, za objekte TS 10/0, 4 KV ED Tuzla Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 16.11.2011. 104.248,79 Službeni glasnik BiH 94/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje telemetrijskog sistema Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 25.11.2011. 82.325,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Nabavka stacionarnog radarskog sistema za mjerenje brzine kretanja vozila Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 23.11.2011. 184.626,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Nabavka mobilnog laserskog radara za registraciju prekoračenja brzine kretanja vozila sa foto i video zapisom i IR reflektorom za noćno snimanje Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 23.11.2011. 34.573,50 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Digitalne radio-relejne veze za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 5.12.2011. 188.057,70 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Reprogramiranje sistema govornih radio veza JP Elektroprivrede BiH u VHF opsegu Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 30.12.2011. 141.915,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova i repromaterijala za održavanje sistem veze i komunikacija Državne agencije za istrage i zaštitu Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 30.12.2011. 46.450,91 Službeni glasnik BiH 5/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Proširenje postojećeg sistema za mjerenje brzine sa aplikativnom podrškom za obradu prekršaja Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 28.12.2011. 2.233.270,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Izrada elaborata o mjerenju elektromagnetnog zračenja GSM/UMTS baznih postaja na području Federacije BiH Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 24.2.2012. 165,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Motorola u kompletu sa punjačem i baterijom Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 17.190,30 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Tetra terminali Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 22.5.2012. 28.893,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Angažman Motorola servisnog centra - jednokratna lokalna tehnička podrška Motorola inžinjera na licu mjesta uz angažman ESSC centra III nivo servisa TETRA Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 19.7.2012. 24.890,00 Službeni glasnik BiH 60/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Set top box Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 9.7.2012. 3.474.400,00 Službeni glasnik BiH 60/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3: Pružanje usluga servisiranja i održavanja sredstava veze Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 26.6.2012. 5.050,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge održavanja TK i SDNiU opreme Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 10.7.2012. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 68/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka terminalnih uređaja IPhone ili ekvivalent Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.8.2012. 1.191.000,00 Službeni glasnik BiH 74/12

MIBO Komunikacije d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga tehničke podrške u održavanju opreme proizvođača Cisco Systems Pregovarački Verso d.o.o., Mrežne tehnologije Verso d.o.o., MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo, Zagreb, Sarajevo 18.10.2011. 287.983,25 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Uvezivanje objekata ZD RMU Zenica Lokalitet Uprava i Pogon Raspotočje u optički kablovski sistem JP EP BiH . Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o., Optikum d.o.o. Istočno Sarajevo, Demel d.o.o. Breza Sarajevo, Istočno Sarajevo, Breza 19.2.2014. 147.838,70 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Uvezivanje objekata ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik u optički kablovski sistemJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o., Optikum d.o.o. Istočno Sarajevo, Demel d.o.o. Breza Sarajevo, Istočno Sarajevo, Breza 12.8.2014. 213.746,80 Službeni glasnik BiH 68/14