Alf-om d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Usluge servisiranja printera Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 28.10.2011. 1,16 Službeni glasnik BiH 94/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 3: UPS za računala Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 29.11.2011. 1.493,50 Službeni glasnik BiH 100/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Nabavka mrežne opreme Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 14.12.2011. 35.823,81 Službeni glasnik BiH 100/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 4: Nabavka štampača Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 15.12.2011. 9.888,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Iznajmljivanje 2 štampača Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 23.12.2011. 75.588,03 Službeni glasnik BiH 7/12
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 1: Sukcesivna isporuka rezervnih dijelova i materijala za informatičku opremu za 2012.godinu Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 23.1.2012. 28.001,80 Službeni glasnik BiH 9/12
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 2: Sukcesivna isporuka repromaterijala za tehničku zaštitu, telefoniju i računarske mreže za 2012.godinu Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 23.1.2012. 17.707,70 Službeni glasnik BiH 9/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Servisiranje i tekuće održavanje printera, faks aparata, kopir aparata, multifunkcionalnih uređaja, skenera i projektora Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 19.1.2012. 5.128,20 Službeni glasnik BiH 9/12
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 2: Održavanje i servisiranje printera, multiprintera i kopir aparata Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 28.2.2012. 12.820,52 Službeni glasnik BiH 19/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4: UPS Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 23.2.2012. 25.940,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 1: Nabavka desktop računara i monitora Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 20.3.2012. 106.884,00 Službeni glasnik BiH 23/12
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 2: Nabavka prenosivih računara Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 20.3.2012. 37.530,00 Službeni glasnik BiH 23/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka rezervnih dijelova za kopir - aparate Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 29.8.2012. 27.350,43 Službeni glasnik BiH 74/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Iznajmljivanje dobavljačevog sistema za štampanje i održavanje naručiočevog sistema za kovertiranje računa Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 14.9.2012. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 77/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Rezervni dijelovi za računare Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 19.9.2012. 37.606,84 Službeni glasnik BiH 77/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Rezervni dijelovi za laptop računare Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 19.9.2012. 2.564,10 Službeni glasnik BiH 77/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Radne stanice zadate konfiguracije Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 11.9.2012. 92.617,02 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 5: Laptopi zadate konfiguracije Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 11.9.2012. 34.377,01 Službeni glasnik BiH 79/12
Granična policija BiH Lot 5: Digitalni fotografski aparati Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 24.10.2012. 2.078,40 Službeni glasnik BiH 90/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 7: Nabavka HDD diskova Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2012. 13.284,68 Službeni glasnik BiH 105/12
Direkcija za evropske integracije BiH Lot 1: Nabavka laptopa i monitora Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 26.12.2012. 4.551,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 1: Informatička oprema Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 7.1.2013. 45.223,16 Službeni glasnik BiH 4/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Potrošni materijal za opremu za žigosanje Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 3.1.2013. 12.355,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 1: Rezervni dijelovi i materijal za informatičku opremu Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 21.1.2013. 25.641,03 Službeni glasnik BiH 8/13
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 2: Repromaterijal za tehničku zaštitu Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 21.1.2013. 17.094,01 Službeni glasnik BiH 8/13