CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 16: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 125.377,20 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 20: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 64.864,80 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 27: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 77.249,25 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 29: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 61.220,25 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 41: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 124.716,15 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 44: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 134.210,70 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 45: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 134.210,70 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 47: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 95.195,88 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 48: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 24.114,87 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 59: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 24.114,87 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 83: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 20.264,40 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 84: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 30.654,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Potrošni materijal za peritoneumsku dijalizu proizvođača Baxter Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.3.2012. 33.908,74 Službeni glasnik BiH 27/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Etopozid Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2012. 7.357,26 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Cisplatin Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2012. 6.948,72 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Ciklofosfamid Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2012. 3.521,37 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 15: Ciklofosfamid Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2012. 1.341,88 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 19: Mitoxantron Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2012. 2.425,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 22: Docetaksel 80 mg/2ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2012. 8.743,93 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 23: Docetaksel 20 mg/0,5 ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2012. 1.553,85 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Nabavka lijekova - anestetika Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.4.2012. 2.829,06 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Nabavka lijekova - anestetika Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.4.2012. 725,64 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Nabavka lijekova - anestetika Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.4.2012. 3.042,74 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 11: Nabavka lijekova - anestetika Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.4.2012. 834,19 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Tirofiban konc. za infuz. 50ml (1ml/0,25mg) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 93.100,00 Službeni glasnik BiH 48/12

CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe službe za traumatologiju i ortopediju, urologiju, neurohirurgiju, ginekologiju i urgentnu medicinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka, MedicaLLux d.o.o., Poma d.o.o., Omnia-Medic d.o.o. Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Zenica 8.12.2011. Službeni glasnik BiH 9/12