TUZLA - FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Higijena u bolničkim ustanovama Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 17.10.2011. 245.844,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Sredstva za higijenu i dezinfekciju u kuhinji Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 17.10.2011. 97.916,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 71: Piracetam 12 gr/250 ml. inf.boč. Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 13.12.2011. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 1: Automatski sistem za brzu identifikaciju bakterija i gljiva sa pripadajućom opremom i potrošnim materijalom Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 7.3.2012. 55.925,28 Službeni glasnik BiH 25/12
JU Bolnica Travnik Lot 6: Osteosintetski materijal Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 5.4.2012. 115.221,04 Službeni glasnik BiH 34/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Dezinfekciona sredstva i materijal za održavanje podova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.5.2012. 40.154,89 Službeni glasnik BiH 40/12
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Dezinfekciona sredstva za posuđe i kuhinjsku opremu Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.5.2012. 13.120,74 Službeni glasnik BiH 40/12
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Sredstva za dezinfekciju površina koje dolaze u dodir sa hranom Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.5.2012. 951,70 Službeni glasnik BiH 40/12
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Testovi za obradu krvi na aparatu Architect Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 18.4.2012. 93.276,66 Službeni glasnik BiH 43/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka preparata Imunoserum za potrebe svih klinika KCUS-a Pregovarački TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 27.3.2012. 14.135,40 Službeni glasnik BiH 45/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Osteosintetski materijal Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 26.6.2012. 6.848,59 Službeni glasnik BiH 52/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka medicinskog potrošnog materijala proizvođača Medtronic Pregovarački TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 18.6.2012. 114.529,91 Službeni glasnik BiH 52/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka dezinfekcionih sredstava za potrebe Kantonalne bolnice Zenica Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 16.8.2012. 119.338,80 Službeni glasnik BiH 68/12
Opća bolnica Tešanj Lot 13: Reagensi i ostali materijali za aparat Mini Vidas Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 7.6.2012. 19.723,24 Službeni glasnik BiH 68/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Gaza, vata, flasteri, zavoji, komprese i ostali medicinski materijal Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 30.8.2012. 38.477,14 Službeni glasnik BiH 74/12
Klinički centar Banja Luka Nabavka litotriptera za potrebe Klinike za urologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 24.9.2012. 1.149.983,19 Službeni glasnik BiH 79/12
Dom zdravlja Gračanica Lot 6: Lijekovi koji djeluju na koštano mišićni sistem Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 31.10.2012. 2.882,21 Službeni glasnik BiH 92/12
Dom zdravlja Gračanica Lot 8: Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 31.10.2012. 7.417,00 Službeni glasnik BiH 92/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Nabavka leća za Službu za očne bolesti, savitljive leće za intrakularnu implatanciju-konsignacija Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 18.12.2013. 66.690,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: Potrošni materijal za aparat Alcon Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 18.12.2013. 36.999,02 Službeni glasnik BiH 1/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Dijalizator-niskoprotočni (Low Flux) Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 24.12.2012. 25.980,17 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Dijalizator -niskoprotočni (Low Flux) Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 24.12.2012. 877.357,26 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13: Dijalizator visokoprotočni (High Flux) Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 24.12.2012. 235.856,92 Službeni glasnik BiH 4/13
Dom zdravlja Gradačac Lot 4: Tabletirani lijekovi Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 26.9.2012. 1.018,97 Službeni glasnik BiH 20/13
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Nabavka dijagnostičkih testova i potrošnih materijala za potrebe Službe za transfuziju krvi u Pododjeljenju za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 25.4.2013. 127.750,97 Službeni glasnik BiH 42/13