ELNOS BL

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 7: Nabavka rastavljača za vanjsku montažu Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 20.9.2011. 24.623,80 Službeni glasnik BiH 80/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka plastičnih mjerno-priključnih ormarića Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 29.9.2011. 333.702,60 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka pripadajuće opreme za plastične mjerno-priključne ormariće Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 29.8.2011. 685.450,00 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Vakuumski prekidači i rastavljači za vanjsku ugradnju sa ormarićem i upravljačkim uređajem Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 29.9.2011. 199.254,00 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka optičkog kabla tipa ADSS sa ovjesnom opremom Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 14.10.2011. 112.260,00 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka armirano betonskih stubova sa ugradnjom na području RJ Teslić Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 26.10.2011. 663.954,00 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Dodatne količine VN i NN kablova, samonosivih snopova i AlFe užadi Pregovarački ELNOS BL Banja Luka 5.10.2011. 49.110,00 Službeni glasnik BiH 90/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka NN kablova Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 29.9.2011. 124.754,00 Službeni glasnik BiH 90/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 6: Nabavka SKS X00/O-A 3x70+50/8 mm2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 29.9.2011. 161.370,00 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog putaTS 10/x kV Gračanica - TS 10/04 kV Lipa Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 31.10.2011. 32.007,30 Službeni glasnik BiH 90/11
Grad Banja Luka Nabavka opreme za MBTS Petra Mećave 2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 29.12.2011. 61.114,21 Službeni glasnik BiH 3/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka polimernih štapnih izolatora 110 kV Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.1.2012. 45.180,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Strujni i naponski mjerni transformatori Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.1.2012. 80.755,55 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Odvodnici prenapona 110 kV i srednjeg napona Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.1.2012. 44.043,81 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Nabavka uređaja za on line monitoring u trafo ulju sa mjerenjem vlage i temperature, te ugradnja na blok transformatoru br.2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 19.12.2011. 104.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka provodnog materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 18.1.2012. 78.367,70 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka kablova, kablovskog pribora i elektronike Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 29.12.2011. 61.805,95 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka provodnog materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 18.1.2012. 265.023,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Opština Višegrad Lot 2: Izvođenje radova i nabavka materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 31.1.2012. 18.501,94 Službeni glasnik BiH 11/12
Opština Višegrad Lot 4: Izgradnja radova i nabavka materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 31.1.2012. 45.589,29 Službeni glasnik BiH 11/12
Opština Kalinovik Izgradnja ŽRTS 10(20)kV/0,4kV, 50kVA iNNMVarizi Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 20.2.2012. 19.650,82 Službeni glasnik BiH 19/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka betonskih stubova Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 19.3.2012. 274.040,00 Službeni glasnik BiH 27/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka materijala za mjerna mjesta i priključke Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 19.3.2012. 116.509,32 Službeni glasnik BiH 27/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Rekonstrukcija magistralnih 10 (20) kV Kaqina sa odcjepima Pregovarački ELNOS BL Banja Luka 9.4.2012. 153.081,63 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka SKS H00-A 2h16 mm? Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 24.5.2012. 12.800,00 Službeni glasnik BiH 45/12