Medicom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.6., lot 2: Materijal za rad u neuroimunološkoj laboratoriji Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 11.4.2011. 1.627,97 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.6., lot 3: Materijal za rad u neuroimunološkoj laboratoriji Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 11.4.2011. 18,38 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Lot 37: Antibiogram tablete i dijagnostičke tablete Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 220,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 29: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 640,80 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 30: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 640,80 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 31: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 640,80 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 32: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 640,80 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 33: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 640,80 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 34: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 468,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 35: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 320,40 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 36: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 320,40 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 37: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 234,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 38: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 234,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 39: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 234,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 40: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 234,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 41: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 234,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 42: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 234,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 44: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 1.602,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 50: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 380,70 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 51: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 158,30 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Reagensi i potrošni materijal za PCR dijagnostiku za Cobas Amplicor Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 109.728,52 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 8: Reagensi i potrošni materijal za PCR dijagnostiku za Cobas TaqMan 48 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.4.2011. 233.606,80 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Grupa 1.5. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 949.681,02 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 15: Grupa 1.5. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 130.781,96 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Grupa 1.5.16. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 13.425,00 Službeni glasnik BiH 34/11