NOVA TRGOVINA-S d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 1 - Brašno tip 500 Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 28.8.2015. 6.600,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 2 - Hljeb i peciva Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 28.8.2015. 41.826,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 3 - Jestivo ulje i margarin Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 28.8.2015. 12.806,40 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 4 - Grah – bijeli Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 28.8.2015. 8.550,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 5 - Sirevi Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 28.8.2015. 24.570,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 6 - Konzumna jaja Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 28.8.2015. 10.800,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 7 - Šećer i dodaci Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 28.8.2015. 2.250,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 8 - Sokovi-gazirani Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 28.8.2015. 36.182,50 SG 72/15
Toplana a.d. Banja Luka Nabavka predizolovanih cijevi, prateće opreme i armatura Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 5.8.2015. 780.000,00 SG 72/15