Stanišić d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznos šds u odjelima 77 PJ Vranovina Osoje i 47 PJ Dimitor u ŠG Ribnik Ribnik Otvoreni Stanišić d.o.o. Ribnik 22.1.2015. 156.855,96 SG 15/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izvođenje radova na sječi i izradi, izvozu šds u odjelima 46, 41, 40, 28, 27, 26, 23 (prvidio) PJDimitor na području ŠG Ribnik Ribnik Otvoreni Stanišić d.o.o. Ribnik 6.10.2014. 71.941,91 SG 15/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 85 PJ Bobija Ribnik u ŠG Ribnik Otvoreni Stanišić d.o.o. Ribnik 7.11.2014. 140.491,97 SG 15/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 78 PJ Potoci Resanovača u ŠG Ribnik Otvoreni Stanišić d.o.o. Ribnik 7.11.2014. 43.745,47 SG 15/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 123/1 PJ Bobija- Ribnik, RJ Bunara Otvoreni Stanišić d.o.o. Ribnik 19.2.2015. 74.047,32 SG 22/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Usluge čišćenja snijega u 2015. godini u ŠG Romanija Skolac Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 31.3.2015. 48.930,00 SG 28/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i izvoz prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 115 PJ Bobija-Ribnik, RJ Bunara Otvoreni Stanišić d.o.o. Ribnik 27.4.2015. 66.886,19 SG 43/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka konja za vuču Otvoreni Stanišić d.o.o. Ribnik 18.6.2015. 40.000,00 SG 53/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Održavanje škp u RJ Crna Rijeka-Željeznica Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 22.6.2015. 14.305,00 SG 53/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Održavanje škp u RJ Kasindolska rijeka Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 22.6.2015. 20.685,00 SG 53/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Usluge čišćenja snijega u 2015. u ŠG Treskavica Trnovo Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 22.6.2015. 4.966,45 SG 53/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u odjelima 102/2 i 103 PJ Bobija-Ribnik, RJ Bunara Otvoreni Stanišić d.o.o. Ribnik 23.6.2015. 223.369,27 SG 55/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Održavanje škp na području RJ Mokro Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 14.7.2015. 15.866,75 SG 57/15
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Lot 1 - Rekonstrukcija i izgradnja 13 objekata u općinama: Han Pijesak (3 st.jedinice), Sokolac ( 5 st.jedinica), Pale (5 st.jedinica) Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 29.10.2015. 308.478,35 SG 85/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Usluge sječe i izrada drvnih sortimenata,privlačenje drvnih sortimenata(traktor), iznos drvnih sortimenata u odjelu 41 PJ Bobija Ribnik na području ŠG Ribnik iz Ribnika Otvoreni Stanišić d.o.o. Ribnik 10.11.2015. 60.756,70 SG 91/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Usluge sječe,izrade i privlačenja šds u PJ Bobija Ribnik,odjel 40 na području ŠG-a Ribnik u Ribniku Otvoreni Stanišić d.o.o. Ribnik 10.11.2015. 58.537,63 SG 91/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 8 - Telefonski i internet materijal Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 10.11.2015. 8.824,50 SG 93/15