Keckom d.o.o. Banjaluka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 1 - Kancelarijski materijal Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 29.6.2015. 11.914,71 SG 61/15
Univerzitet u Banja Luci Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene objekata organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 24.8.2015. 48.525,30 SG 72/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1 - Nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe OP Banja Luka Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 26.8.2015. 41.574,40 SG 72/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3 - Nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe OP Mostar Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 26.8.2015. 35.219,40 SG 72/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4 - Sredstva za održavanje higijene za potrebe OP Tuzla Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 26.8.2015. 48.230,20 SG 72/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2 - Nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe OP Sarajevo Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 9.9.2015. 49.580,20 SG 74/15