AvaCom Group d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka mrežnog softvera Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 7.12.2012. 57.632,45 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka Virtuelizacijskog softvera Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 7.12.2012. 10.646,06 Službeni glasnik BiH 3/13
Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka servera Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 15.5.2013. 17.805,45 Službeni glasnik BiH 38/13
Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka računara Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 15.5.2013. 11.858,80 Službeni glasnik BiH 38/13
Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo Lot 4: Nabavka mrežnih sigurnosnih uređaja Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 27.12.2012. 21.275,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje IBM opreme Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 8.7.2013. 54.200,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Usluga održavanja NSN 3rd party opreme Fujitsu Siemens, SUN, HP, EMC i Cisko Pregovarački AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 23.8.2013. 144.210,00 Službeni glasnik BiH 68/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje storage sistema Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 6.8.2013. 12.820,51 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Proširenje kapaciteta servisnih platformi Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 21.10.2013. 118.816,48 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Desktop računala sa monitorima Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 21.10.2013 90.415,60 Službeni glasnik BiH 85/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava zamjenskih uređaja Pregovarački AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 11.11.2013. 33.459,18 Službeni glasnik BiH 93/13
Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka servera i nadogradnja postojećeg data storage-a Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 27.11.2013. 48.324,17 Službeni glasnik BiH 100/13
Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka računarske opreme Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 27.11.2013. 10.379,09 Službeni glasnik BiH 100/13
Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka multifunkcionalnog uređaja i skenera Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 18.12.2013. 3.948,43 Službeni glasnik BiH 100/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka Licenci za virtualne firewalle Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 9.12.2013. 41.680,40 Službeni glasnik BiH 4/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak za vršenje usluga održavanja servera u organizacionim jedinicama UIO BiH Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 9.1.2014. 44.101,76 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabavka Ironport licenci Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 16.5.2014. 124.919,66 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava usluge održavanja IBM opreme temeljem Odluke Uprave Društva br. UD-3-28-26/14 od 08.05.2014. godine Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 2.9.2014. 49.200,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 1: Održavanje hardware, mreže i kancelarijske opreme Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 1.7.2014. 7,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo Nabavka IT opreme Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 14.10.2014. 24449,20 Službeni glasnik BiH 83/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Održavanje storage sistema Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 3.11.2014. 25,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Tehnička podrška Službi za internet Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 3.11.2014. 35,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Tehnička podrška službi za isistemsku podršku Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 3.11.2014. 35,00 Službeni glasnik BiH 91/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Ugovor o pružanju usluga održavanja NSN 3rd party opreme Pregovarački AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 23.3.2015. 144.210,00 SG 26/15
Sud BiH Lot 4 - Nabavka licence Symantec Backup Exec Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 27.7.2015. 2.232,68 SG 61/15

AvaCom Group d.o.o. Mostar u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i implementacija Public Key Infrastructure (PKI) softvera za potrebe UIO Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar, LANACO d.o.o. Banja Luka Mostar, Banja Luka 25.12.2013. 412.816,46 Službeni glasnik BiH 4/14