TEIKOM BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3- Glavn apumpa br. 2 kat.br. 708-2L-00690 za bager Komatsu PC 1250 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 34.000,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4- Zupčasta pumpa kat.br. 708-1L-00800 za bager Komatsu PC 1250 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5- Hidraulična pumpa kat.br. 708-1N- 00251 za buldozer Komatsu 155-AX Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6- Uljni hladnjak kat.br. 21N - 03-41120 za bager Komatsu PC 1250 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 44.000,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 7- Hidromotor za kružno kretanje kat.br. 89659040 za bager Komatsu PC 3000 br. 2 ser. br. 06.257 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 34.500,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 8- Hladnjak hidrauličnog ulja kat.br. 65548340 za bager Komatsu PC 3000 br. 2 ser.br. 06.257 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 29.500,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 9- Servo pumpa kat.br. 79711773 za bager Komatsu PC 3000 br. 2 ser. br. 06.257 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 6.500,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 10- Hidromotor pogona propelera kat. br. 90748640 za bager Komatsu PC 3000 br. 2 ser. br. 06.257 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 11- Rotacioni razvodnik kat.br. 88685040 za bager Komatsu PC 3000 br. 1 ser. br. 06.220 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 77.000,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 12- Presa za centralno podmazivanje kat.br. 76939773 za bager Komatsu PC 3000 br. 1 ser.br. 06.220 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 28.500,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka grejdera snage 200-240 kW Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 845.000,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka dijelova za osposobljavanje bagera RS 2000,bagera RS800,bagera RS450,buldozera D 475A-5 i grejder GD 825A-2 Pregovarački TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 24.3.2014. 30.197,70 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Nabavka buldozera snage motora min. 225 kW Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 8.5.2014. 1.355.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Servisiranje motora SAA6D170E, utovarivača WA700-3 Pregovarački TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 23.5.2014. 206.259,00 Službeni glasnik BiH 43/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za opremu Komatsu Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 21.8.2014. 500.000,00 Službeni glasnik BiH 75/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka SUS motora SAA12V140E-3C-02 za mašinu PC2000-8W1 Pregovarački TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 10.9.2014. 381.171,52 Službeni glasnik BiH 77/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka dijelova za KAMATSU mašine Ubrzani TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 10.9.2014. 89.964,38 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka buldožera gusjeničara za potrebe podružnice Termoelektrana Kakanj Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 22.10.2014. 1.440.000,00 Službeni glasnik BiH 85/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka štil cilindra za pc-3000 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 11.11.2014. 140.000,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka buldozera snage motora 300-350 kW za potrebe ZD RMU Kakanj Pregovarački TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 4.12.2014. 1.245.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka hladnjaka hidrauličnog ulja za PC-3000 kat.br. 95019940 kom. 2 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 3.12.2014. 59.800,00 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 132/14 Nabavka hidromotora transporta 65489140 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 29.1.2015. 39.000,00 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka vitalnih rezervnih dijelova za buldozer D475A i bager RS 450 proizvođača KAMATSU Pregovarački TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 24.8.2015. 178.101,00 SG 70/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za opremu kOMATSU Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 2.8.2015. 600.000,00 SG 70/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Nabavka novog glavnog cilindra kat. br. 924900400 za bager Komatsu PC 3000 kom 1 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 24.8.2015. 161.000,00 SG 76/15