BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 24: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 397,80 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 26: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 931,32 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 27: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 758,16 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 28: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 737,10 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 43: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 575,64 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 48: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 2.171,52 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 54: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 85,16 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 57: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 1.755,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 58: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 877,50 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 59: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 1.755,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 60: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 10.960,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 62: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 146,48 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 63: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 6.330,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 64: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 490,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 65: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 1.776,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 66: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 1.168,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 67: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 450,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 68: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 41,40 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 69: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 70: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 745,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 71: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 14.880,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Bočice i igle za Bact/Alert Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 91.210,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Kartice za VITEK aparat Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2011. 206.011,41 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Grupa 1.5. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.4.2011. 59.646,49 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 10: Grupa 1.5. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.4.2011. 12.919,35 Službeni glasnik BiH 34/11