R&S d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Lot 2: Nabavka tonera i ketridža Konkurentski R&S d.o.o. Sarajevo 23.5.2011. 10.952,10 Službeni glasnik BiH 44/11
Ministarstvo kulture i sporta FBiH Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 8.6.2011. 13.996,42 Službeni glasnik BiH 53/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Papir i fascikle Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.11.2010. 77.609,96 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Ostali kancelarijski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.11.2010. 25.077,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Video kasete i dodatna oprema za kompjuter Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.11.2010. 6.545,31 Službeni glasnik BiH 55/11
JU Centar za socijalni rad Zenica Lot 1: Obrasci i papir Konkurentski R&S d.o.o. Sarajevo 2.829,94 Službeni glasnik BiH 55/11
JP NIO Službeni list BiH Nabavka računarske opreme Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.8.2011. 51.365,00 Službeni glasnik BiH 70/11
Centralna banka BiH Lot 2: Ugovor o nabavci kancelarijskog i ostalog materijala za potrebe Centralne banke BiH Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.8.2011. 21.473,77 Službeni glasnik BiH 72/11
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Lot 2: Kancelarijski materijal Konkurentski R&S d.o.o. Sarajevo 25.7.2011. 6.061,68 Službeni glasnik BiH 74/11
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 1: Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 20.9.2011. 16.436,65 Službeni glasnik BiH 78/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka opreme za razvoj novih kanala distribucije i unaprijeđenje postojećih - Informatička i sigurnosna oprema za telecom centre Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 15.9.2011. 14.560,00 Službeni glasnik BiH 80/11
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 1: Nabavka uredskog materijala i tiskanica Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 15.7.2011. 5.135,80 Službeni glasnik BiH 80/11
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 2: Nabavka tonera Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 5.8.2011. 4.183,34 Službeni glasnik BiH 80/11
Opština Kakanj Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala i pribora za 2011/2012. godinu za Općinu Kakanj Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 28.9.2011. 35.643,91 Službeni glasnik BiH 82/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Zašitne rukavice I Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 3.560,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JU Univerzitet u Tuzli Ugovor o nabavci računara i računarske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 8.11.2011. 62.678,07 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka monitora za potrebe proizvodnih i distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 29.12.2011. 42.964,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 1: Nabava računara i računarske opreme Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 30.12.2011. 1.930,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 3: Nabava rezača za papir Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 30.12.2011. 278,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 6: Kancelarijski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.12.2011. 9.161,75 Službeni glasnik BiH 7/12
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 7: Kompjuterski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.12.2011. 6.097,40 Službeni glasnik BiH 7/12
Dom zdravlja Kladanj Lot 11: Sukcesivna nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, za godišnje potrebe ustanove Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 22.12.2011. 6.626,21 Službeni glasnik BiH 7/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 4: Sukcesivna isporuka originalnih tonera za štampače Lutrije BiH Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 24.1.2012. 41.965,75 Službeni glasnik BiH 9/12
Opština Lukavac Lot 2: Nabavka tonera i tinti za printere i tonera za copir aparate Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.2.2012. 17.913,30 Službeni glasnik BiH 15/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 23.2.2012. 237.985,59 Službeni glasnik BiH 21/12