Rudar d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge pomoćnih radnika rukovaoca transportnih sistema Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 28.11.2013. 479.051,55 Službeni glasnik BiH 98/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Usluge trećih lica na izradi jamskih prostorija šire pripreme u Rudniku Mramor ukupne dužine 833 m Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 30.1.2014. 498.729,55 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Održavanje i popravke Man i Mercedes teretnih vozila - tri teretna motorna vozila Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 21.3.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1: Radovi na izradi prostorija uže pripreme Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 20.3.2014. 539.380,00 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 2: Radovi na rekonstrukciji prostorija Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 20.3.2014. 304.177,75 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge rukovanja i održavanja čistoće postrojenja u RJ Termoenergetski pogon i RJ Hemija Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 18.7.2014. 871.893,75 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga pomoćnih radnika na održavanju čistoće prostora, postrojenja i tračnih transportera uglja u RJ DiPU Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 16.9.2014. 149.760,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Jamski radovi Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 23.9.2014. 244.800,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge redovnog godišnjeg građevinskog održavanja kruga, objekata i postrojenja u TE Tuzla, Tuzla Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 5.1.2015 162.958,60 SG 01/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga rukovanja transportnim sistemima uglja i održavanja čistoće postrojenja u RJ DiPU Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 7.1.2015. 549.690,00 SG 03/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Izrada prostorija uže pripreme Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 23.1.2015. 419.223,64 SG 15/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Angažovanje VKV zavarivača po norma satu Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 5.3.2015. 65.219,00 SG 22/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga upravljanja i održavanja čistoće kotlovskih postrojenja i postrojenja RJ Hemija Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 9.6.2015. 896.805,00 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik Abid Lolić d.o.o. Travnik Izrada prostorija šire pripreme u uglju u jami Grahovčići Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 5.6.2015. 186.164,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Izrada prostorija uže pripreme Pregovarački Rudar d.o.o. Tuzla 30.6.2015. 83.360,18 SG 63/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Usluge izrade jamskih prostorija šire pripreme (1.230 m) Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 4.9.2015. 995.040,00 SG 74/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Usluge održavanja i popravki teretnih motornih vozila Mercedes, MAN Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 23.9.2015. 30.000,00 SG 77/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Izrada prostorija uže pripreme Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 6.10.2015. 648.948,24 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga rukovanja transportnim sistemima uglja i održavanje čistoće postrojenja u RJ DIPU Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 21.10.2015. 576.736,50 SG 84/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga angažovanja pomoćnih radnika na čišćenju postrojenja i tračnih transportera u RJ Doprema i priprema uglja u 2015/2016. godini Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 11.11.2015. 149.760,00 SG 89/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge redovnog godišnjeg građevinskog održavanja kruga, objekata i postrojenja u TE Tuzla za 2016 godinu Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 165.758,60 SG 99/15