Medietik d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3 - Kape i potrošni materijal za potrebe EEG Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 17.12.2014. 19.450,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2 - Savitljive hidrofilne leće za intraokularnu inplataciju Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 10.7.2015. 29.054,00 SG 59/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 7 - Sočiva Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 20.7.2015. 37.325,00 SG 59/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za endovaskularne procedure I/2015 Pregovarački Medietik d.o.o Sarajevo 10.7.2015. 11.750,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5 - Silikonska tuba snagator Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 198,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6 - Pledgeti Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 35.335,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10 - Šantovi za karotide Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 4.008,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11 - Vaskularne probe Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 30.980,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28 - Linija arterijska radijalna Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 67.500,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29 - Kateter termodilucioni Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 15.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30 - Kateteri centralni venski - dječiji Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 29.850,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 31 - Set femoralni kateter Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 28.500,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 32 - Filteri bakteriološki Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 13.387,60 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 34 - Pedijatrijski trolumenski centralni venski kateter Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 7.850,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35 - Kateter nazalni za kisik, kateter nazalni dječiji Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 2.570,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37 - Nebulejzer Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 3.240,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 60 - Graft vaskularni i proteza Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 98.591,50 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 61 - Proteze abdominalne ravne Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 16.455,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 62 - Proteze abdominalne bifurkacione Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 13.440,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 63 - Proteze vaskularne od poliestera Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 37.488,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 67 - PTFE graft Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 1.936,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 68 - Hibridna vaskularna proteza Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 113.320,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 77 - Patch od svinjskog perikarda Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 1.468,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 80 - Kateter CVP Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 70.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 81 - Set perkutani intradjuser Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 110.000,00 SG 82/15