UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Izmještanje dijela dalekovoda DV 35 kV TE Tuzla - TS 35/6 kV Đurđevik od SM20 do SM24 i DV35 kVTS35/10 kV Ljubače - TS 35/10 kV Živinice I od SM 23 do SM 27 na lokalitetu VO Zapad Rudnika Dubrave u Dubravama Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 25.2.2015. 475.629,96 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada projekta sanacije i sanacije kritičnih mjesta na dalekovodu 35 kV Jablanica – Brana –Ulazna građevina u HE Jablanica Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 25.5.2015. 197.700,00 SG 45/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka građevinskih i elektromontažnih radova na zamjeni stuba broj 4 na dalekovodu 110 kV Ugljevik - Zvornik Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 16.7.2015. 53.401,50 SG 59/15

UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 2: Izvođenje građevinskih radova-iskopa na području PJD Bugojno, Gornji Vakuf i Donji Vakuf za potrebe Podružnice Elektrodistribucije Zenica Otvoreni ELPROM-ZAMBONI d.o.o. Maglaj, Geo-put d.o.o. Maglaj, UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Maglaj, Tuzla 12.12.2012. 303.012,40 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Proširenje AMM sistema u Distributivnim podružnicama JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo, Deling d.o.o., UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Sarajevo, Tuzla 29.8.2014. 16.028.336,10 Službeni glasnik BiH 71/14