ORACLE BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavke usluga Oracle tehničke podrške Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 27.5.2013. 131.273,84 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Obnova Oracle tehničke podrške Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 26.8.2013. 401.362,84 Službeni glasnik BiH 69/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Održavanje Oracle baze podataka Lutrije BiH Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 13.12.2013. 6.163,83 Službeni glasnik BiH 103/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja Oracle licenci Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 468.965,59 Službeni glasnik BiH 6/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga održavanja dodatnih Oracle licenci Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 26.184,00 Službeni glasnik BiH 24/14
Opština Novi Grad Sarajevo Sukcesivna podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 18.2.2014. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Opština Novi Grad Sarajevo Nabavku 3 licence Oracle za modul finansije i dorada interface za poslovne prostore Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 13.5.2014. 19.889,34 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Obnova Oracle tehničke podrške Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 19.9.2014. 413.338,08 Službeni glasnik BiH 79/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Održavanje ORACLE baze podataka Lutrije BiH Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 6.1.2015. 6.348,74 SG 03/15
Opština Novi Grad Sarajevo Sukcesivno vršenje usluge funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja Opštine Novi Grad Sarajevo Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 29.1.2015. 24.000,00 SG 13/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Produženje licence za 2015. godinu ORACLE Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 29.6.2015. 13.312,05 SG 61/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka usluga tehničke podrške za postojeće Oracle softverske licence za potrebe JP EP BiH d.d. - Sarajevo Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 17.7.2015. 549.424,52 SG 63/15
Ministarstvo finansija i trezora BiH Pružanje tehničke potpore za održavanjeOracle licencija Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 30.9.2015. 310.407,90 SG 82/15

ORACLE BH d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka usluge- nadogradnja (upgrade) Informacionog sistema finansijskog sistema upravljanja (ISFU) Otvoreni ORACLE BH d.o.o., ORACLE d.o.o. Beograd, ORACLE Hrvatska d.o.o. Sarajevo, Srbija, Hrvatska 1.8.2013. 495.000,00 Službeni glasnik BiH 68/13