Kefo d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za vodno područje rijeke Save LOT 5: Nabavka potrošnog materijala za laboratoriju Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 27.11.2014. 9.448,36 Službeni glasnik BiH 96/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 1 - Laboratorijska oprema - fri`ideri i sušnice Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 30.9.2014. 10.324,68 SG 08/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 4 - Hemikalije i standardi za tečnu hromatografiju Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 12.12.2014. 5.582,01 SG 13/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 10 - Potrošni materijal i sitna oprema Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 12.12.2014. 9.579,12 SG 13/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 2 - Ostali potrošni materijal Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 22.12.2014. 31.875,75 SG 13/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 7 - Puferi 1 Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 2.3.2015. 203,28 SG 28/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 12 - Hemikalije 3 Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 1.4.2015. 9.431,98 SG 28/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 13 - Hemikalije 4 Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 18.3.2015. 12.558,30 SG 28/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 4 - Viale i filteri za Whatman Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 6.3.2015. 2.627,14 SG 28/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 7 - Sistemi za filtriranje za FKL 1 Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 18.3.2015. 10.403,73 SG 28/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 8 - Potrošni laboratorijski materijal za FKL Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 18.3.2015. 9.289,58 SG 28/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 9 - Potrošni laboratorijski materijal za MBL Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 6.3.2015. 7.400,83 SG 28/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 18 - Deterdžent za strojno pranje laboratorijskog posuđa Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 6.3.2015. 1.425,60 SG 28/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 12 - Portabl turbidmetar za mjerenje mutnoće vode. Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 26.5.2015. 1.103,85 SG 47/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 5 - Nabavka potrošnog materijala za Laboratoriju AVP Sava Sarajevo Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 29.6.2015. 5.675,34 SG 57/15
Brčko Distrikt BiH Lot 3 - Reagensi za laboratoriju Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 18.11.2015. 10.806,34 SG 93/15
Brčko Distrikt BiH Lot 5 - Reagensi za laboratoriju Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 18.11.2015. 3.582,08 SG 93/15
Brčko Distrikt BiH Lot 7 - Labolatoriski i medicinski potrošni materijal (PET i HDPE boce) Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 18.11.2015. 1.535,00 SG 93/15
Brčko Distrikt BiH Lot 10 - Reagensi za laboratoriju (standardi – vitamini topljivi u vodi) Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 18.11.2015. 675,79 SG 93/15
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 1 - Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 10.12.2015. 11.322,89 SG 97/15
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 3 - Laboratorijski papir u rolni sa odgovarajućim držačem za rolne Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 25.11.2015. 8.204,70 SG 97/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1- Hemikalije Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 18.11.2015. 11.968,69 SG 97/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 2- Stakleni asortiman za laboratoriju Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 18.11.2015. 15.212,47 SG 97/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 4- Mikrobiološke podloge Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 18.11.2015. 9.997,55 SG 97/15