ITALGROUP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Kateter LA Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.8.2012. 83.310,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Spužvica hrapava za čišćenje elektroda sterilna 50x50 mm Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.8.2012. 1.120,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Konektor Y za drenove Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.8.2012. 3.920,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 3: Nabavka nožića za aparat TSCD II Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 29.8.2012. 2.475,00 Službeni glasnik BiH 77/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.5.2013. 153,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 34: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.5.2013. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Kateteri sukcioni Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 21.11.2013. 28.104,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Kanila I Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 21.11.2013. 75.481,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Kanila III Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 21.11.2013. 35.200,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Šprice Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 21.11.2013. 204.500,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Maske hirurške Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 28.8.2013. 57.860,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Maske sa filterom Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 28.8.2013. 11.900,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Pelene za odrasle i samoupijajuće podloge Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 28.8.2013. 143.436,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: Potrošni materijal za dijalizu i lijekove,Infuzioni set sa priključkom na fiziološku otopinu sa Luer Lockom sa jedne strane, a iglom sa druge strane ( za pakovanje od 500ml ),Infuzioni set sa priključkom na fiziološku otopinu sa LauerLockom sa obje strane (za pakovanja od 1000ml i 2000ml) Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 12.11.2013. 44.239,30 Službeni glasnik BiH 2/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12: Potrošni materijal za dijalizu i lijekove, šprice dvodijelne i igle injekcione Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 12.11.2013. 25.282,05 Službeni glasnik BiH 2/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva XIV - PORT SISTEM za potrebe O.J. Klinika za radiologiju KCUS-a Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 27.825,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Rukavice hirurške za potrebe O.J. Klinika za neurohirugiju KCUS-a Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 582,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6- Drenovi Penrose Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 2.392,50 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9- Drenovi T Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 1.680,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13-Kateteri rektalni Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 141,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16- Kateteri neonatalni i pedijatrijski Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 127.368,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17- Set za eksangvino transfuziju Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 1.869,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18- Sonde duodenalne Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 3.900,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19- Sonde za ishranu Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 10.025,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15-Hirurške rukavice Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 13.784,00 Službeni glasnik BiH 14/14