LOGOSOFT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Proširenje EMC VMAX Storage sistema Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 8.3.2013. 149.431,77 Službeni glasnik BiH 20/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Pretplata na korištenje Microsoft softvera za potrebe Lutrije BiH Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 16.4.2013. 166.243,43 Službeni glasnik BiH 32/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 3EP-053/13 - Isporuka opreme za terminiranje WAN linkova Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 22.5.2013. 6.882,47 Službeni glasnik BiH 42/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 3EP-054/13 - Isporuka opreme za pristup internet mreži Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 22.5.2013. 6.057,28 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka Datacentar opreme za glavni datacentarJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 15.5.2013. 534.943,93 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka i implementacija Backup / Restore Storage sistema uJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 26.7.2013. 291.051,79 Službeni glasnik BiH 61/13
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge održavanja postojeće web aplikacije Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 8.8.2013. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
BH Telecom d.d. Sarajevo VMWARE backup konolidacija licenci i migracija na namjenski uređaj Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 23.9.2013. 219.995,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Konsolidacija mrežne infrastrukture za podršku voip telefonskog sistema Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 14.10.2013. 209.363,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Centralna izborna komisija BiH Nabavka hardvera-uređaja za pohranjivanje podataka, storage Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 30.12.2013. 127.912,37 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Održavanje Storage sistema EMCDMX4-950 i AX-4 za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 21.1.2014. 126.450,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Obezbjeđenje centralnog interneta za potrebe KCUS-a Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 21.096,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Federalni zavod za statistiku Lot 2- Djelimična rekonstrukcija aktivnog i pasivnog dijela računarske mreže u centrali Federalnog zavoda za statistiku Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 30.1.2014. 39.194,02 Službeni glasnik BiH 14/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka mrežne (WAN/LAN) opreme za potrebe pravosudnog informacionog sistema BiH Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 17.2.2014. 83.742,32 Službeni glasnik BiH 16/14
Univerzitet u Sarajevu LOT 2: Usluga pristupa globalnom internetu II Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 28.11.2014. 13.188,00 Službeni glasnik BiH 98/14
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka antivirusne zaštite i softverskih alata za upravljanje računalnim sustavima Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 15.12.2014. 78.908,00 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2 - Nabavka rutera Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 64.102,56 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3 - Nabavka L2/L3 10 Gb switch za potrebe data centra Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 113.499,18 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 4 - Nabavka opreme za bežični pristup LAN mreži Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 37.064,45 SG 03/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1 - Nabavka aktivne računarske mrežne opreme Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 24.12.2014. 421.770,78 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge održavanja Storage uređaja EMC VMAX10k, DMX4-950 i AX4-5 za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Vogošća 25.2.2015. 127.450,00 SG 20/15
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka softverskog osiguranja za Microsoft proizvode i usluge Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Vogošća 7.5.2015. 171.363,39 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka opreme i usluga za potrebe proširenja Data Stroage Sistema u Direkciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Vogošća 27.7.2015. 148.765,47 SG 63/15

LOGOSOFT d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Upgrade i migracija komponenti Oracle Middleware platforme na 11g verziju Otvoreni INFO STUDIO d.o.o., LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 24.5.2013. 888.999,62 Službeni glasnik BiH 44/13