BTG d.o.o. Tomislavgrad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Uprava Civilne zaštite K10 Lot 2: Nabava lož ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 7.5.2013. 332.000,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Direkcija za robne rezerve K10 Lot 2: Nabava lož ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 7.5.2013. 332.000,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Uprava za inspekcijske poslove K10 Lot 2: Nabava lož ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 7.5.2013. 332.000,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Uprava za ceste Kantona 10 Lot 2: Nabava lož ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 7.5.2013. 332.000,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Sveučilište u Mostaru Ugovor o sukcesivnoj nabavci lož ulja Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 15.10.2013. 110.600,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Nabavka lož ulja za četvrti kvartal 2013. godine Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 26.11.2013. 71.730,77 Službeni glasnik BiH 93/13
JU Osnovna škola Hilmi ef. Šarić Tarčin Nabavka lož ulja za period od 01.01.2014. do 31.12.2015. g. Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 30.12.2013. 146.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Nabavka Euro dizel D4 i Mlaznog goriva GM-1 Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 17.12.2013. 559.742,69 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Nabava lož ulja za sezonu grijanja 2013/2014 godina, Posavska županija Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 2.12.2013. 26.350,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava lož ulja za grijanje (70.000 litara) Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 5.5.2014. 89.091,10 Službeni glasnik BiH 36/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Nabavka lož ulja, ekstra lako Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 22.4.2014. 127.400,00 Službeni glasnik BiH 36/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Tečni naftni gas - TNG (propan - butan) za potrebe grijanja i hlađenja objekta Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 19.5.2014. 520.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 303.780,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo pravosuđa i uprave K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo gospodarstva K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite i okoliša K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo financija K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ured predsjednika Vlade K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ured za Zakonodavstvo K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Služba za odnose s javnošću K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Uprava za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Tomislavgrad Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Kantona 10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14