GUMA M d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabava dvadeset teretnih motornih vozila ( minimalne zapremine motora 1145 ccm). Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 4.3.2014. 288.000,00 Službeni glasnik BiH 20/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Nabavka auto guma Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 5.3.2014. 90.968,00 Službeni glasnik BiH 20/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Servisiranje i popravke vozila Renault Megane i Renault Kangoo Pregovarački GUMA M d.o.o. Mostar 19.3.2014 8.846,76 Službeni glasnik BiH 26/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Nabavka terenskog vozila za lakše uslove eksploatacije Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 30.6.2014. 98.512,82 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servisiranje i zamjena rezervnih dijelova vozila marke Renault Pregovarački GUMA M d.o.o. Mostar 28.6.2014. 5.687,84 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava usluge servisiranja motornih vozila marke Dacia Pregovarački GUMA M d.o.o. Mostar 3.9.2014. 60.653,43 Službeni glasnik BiH 77/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka 6 komada putničkih motornih vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 11.9.2014. 95.000,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava usluge servisiranja motornih vozila marke Renault Pregovarački GUMA M d.o.o. Mostar 3.10.2014. 32.700,89 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka putničkih vozila 5s 5v 2.0 TDI 81 kW Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 6.10.2014. 49.090,60 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo LOT 2: Nabavka putničkih vozila 5s 5v 2.0 TDI 81 kW Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 24.11.2014. 38.800,00 Službeni glasnik BiH 94/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik LOT 2: Nabavka damperskih guma dimenzija 36.00-51 za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Đurđevik Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 8.12.2014. 617.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Služba za poslove sa strancima BiH Nabavka novog putničkog motornog vozila niže klase Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 29.12.2014. 16.920,00 SG 01/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 6 - Nabavka vozila za potrebe Podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo LOT 6 - Nabavka putničkog (kombi) vozila 5s 5v 1,5 dizel Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 20.3.2015. 64.615,40 SG 26/15
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 5 - Usluge obaveznog servisiranja putničkih motornih vozila marke renault megan u garantnom roku u 2015. i 2016. godini za Mostar Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 10.6.2015. 8.000,00 SG 51/15
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 6 - Usluge obaveznog servisiranja putničkih motornih vozila marke renault megan u garantnom roku za 2015. i 2016. godinu za Brčko Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 10.6.2015. 8000,00 SG 51/15
Šumskoprivredno društvo Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf Nabava auto guma Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 18.6.2015. 92.595,00 SG 53/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka terenskog vozila za potrebe ŠG Visočnik Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 24.8.2015. 27.000,00 SG 70/15
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Lot 2 - Dva veća teretna vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 31.8.2015. 66.200,00 SG 76/15
Granična policija BiH Lot 4- 4 terenska vozilo (Sport utility vehicle) Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 23.10.2015. 197.112,00 SG 84/15
Centralna izborna komisija BiH Nabavka motornog vozila za potrebe rada Centralne izborne komisije BiH Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 20.10.2015. 33.500,00 SG 84/15
RMU Banovići d.d. Banovići Gume za poluteretna i teretna motorna vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 30.11.2015. 71.401,00 SG 95/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Terensko vozilo Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 17.11.2015. 51.247,86 SG 95/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Terensko vozilo Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 20.11.2015. 51.247,86 SG 95/15