NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka lutrijskih terminala Otvoreni NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 5.3.2014. 88.500,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Paralelno izvođenje softverskih paketa Lysa120-Nirvana softvera za kladionicu Lutrije BiH na terminalu tipa Samji ST300 Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 20.5.2014. 56.767,97 Službeni glasnik BiH 43/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Održavanje online terminalskog aplikativnog i komunikacijskog softvera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 24.7.2014. 91.884,89 Službeni glasnik BiH 62/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Održavanje softvera za provjeru dobitaka Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 24.7.2014. 23.657,72 Službeni glasnik BiH 62/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 4: Nadogradnja softvera za evidentiranje isplaćenog materijala Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 24.7.2014. 17.602,47 Službeni glasnik BiH 62/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 5: Izrada podsistema za uvođenje novog kanala uplate klasičnih igara Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 24.7.2014. 86.252,10 Službeni glasnik BiH 62/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Terminali sa komunikacijskim i aplikativnim softverom - 50 komada Otvoreni NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 20.8.2014. 437.714,75 Službeni glasnik BiH 68/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Održavanje centralnog serverskog aplikativnog i komunikacijskog softvera transakcijskog online sistema Lutrije BiH Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Zagreb 30.12.2014. 83.330,09 SG 01/15
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Nadogradnja softvera za SuperLoto u cilju omogućavanja procentualne uplate kombinacija – parcijalni SuperLoto Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 23.4.2015. 79.035,09 SG 37/15
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Terminali sa komunikacijskim i aplikativnim softverom za potrebe Lutrije BiH Otvoreni NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 6.5.2015. 462.162,63 SG 39/15
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1 - Održavanje online terminalskog aplikativnog i komunikacijskog softvera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 12.8.2015. 91.884,89 SG 66/15
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2 - Održavanje softvera za provjeru dobitaka Lutrije BiH Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 12.8.2015. 23.657,72 SG 66/15