Teknoxgroup BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka orginalnih rezervnih dijelova,repromaterijala i specijalističkih usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje mašina iz proizvodnog programa CATERPILLAR Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 19.6.2013. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Rezervni dijelovi za mašine pomoćne mehanizacije (Lot 1 - Lot 2) Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 28.6.2013. 27.518,78 Službeni glasnik BiH 55/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Nabavka roba i usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje CATERPILLAR opreme Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 1.7.2013. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 57/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Nabavka roba i usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje CATERPILLAR opreme Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 1.7.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka midi bagera Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 1.8.2013. 89.700,00 Službeni glasnik BiH 66/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za opremu Caterpillar Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 31.7.2013. 500.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni rezervni dijelovi za bager Terex RH 120E Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 21.8.2013. 660.113,39 Službeni glasnik BiH 79/13
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka gazećih rolni gusjeničnog lanca transporta bagera Terex RH 120E Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 17.7.2013. 197.611,30 Službeni glasnik BiH 79/13
Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica Redovni i korektivni servis Caterpillar građevinskih mašina i to: kompaktor 826 H, buldozer D6N, i bager 319 C Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 25.10.2013. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 87/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Orginalni rezervni dijelovi potrebni za tekuće i korektivno održavanje mašina CAT Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 29.10.2013. 99.663,10 Službeni glasnik BiH 89/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka nove mašine rovokopač/ utovarivač - kombinirka Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 5.12.2013. 136.500,00 Službeni glasnik BiH 98/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka originalnih rezervnih dijelova i specijalističkih usluga za remont SUS motora bagera 385 B Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 4.12.2013. 129.961,61 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge održavanja buldozera CATERPILLAR D8R u 2014. godini u TE Kakanj Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 30.1.2014. 8.850,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Rezervni dijelovi za buldozer Caterpillar D8R Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 3.3.2014. 65.910,70 Službeni glasnik BiH 18/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Sanacija bočnih kvačila i kočnica buldozera CAT - D6R XL Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 7.3.2014. 11.216,93 Službeni glasnik BiH 22/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Orginalni dijelovi za remont reduktora pogona hidrauličnih pumpi, hidrauličnih cilindara i hidromotora ventilatora bagera RH90 C Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 21.3.2014. 49.866,61 Službeni glasnik BiH 26/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rezervni dijelovi potrebnih za održavanje Caterpillar opreme Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 21.3.2014. 47.170,60 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Remont dizel motora tip BM300156 buldozera CAT D6R XL Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 7.3.2014. 65.300,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Remont mjenjača buldozera CAT D6R XL Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 7.3.2014. 27.650,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Rezervni dijelovi za buldožer CAT D6R Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 7.3.2014. 3.048,18 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka specijalističkih usluga održavanja Caterpilar radnih mašina Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 18.6.2014. 125.500,00 Službeni glasnik BiH 52/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluge servisiranja mini bagera CATERPILLAR-CAT 248 i 302,5 sa ugradnjom novih rezervnih dijelova Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 28.5.2014. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 62/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka dijelova za osposobljavanje mjenjača dampera 769D-01 Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 65.864,57 Službeni glasnik BiH 68/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka ventila Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 18.8.2014. 106.630,45 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servisiranje i opravka Caterpilara Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 15.8.2014. 59.055,24 Službeni glasnik BiH 68/14