Antonio Commerc d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava toaletnih papira i papirnih ubrusa i sredstava za čišćenje Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 25.6.2013. 12.939,35 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabava uredskog materijala Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 11.9.2013. 97.526,71 Službeni glasnik BiH 73/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava tonera Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 11.9.2013. 166.981,65 Službeni glasnik BiH 73/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava uredskog materijala i potrošnog materijala za pisače, faks uređaje i kopir aparate Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 30.9.2013. 635.502,43 Službeni glasnik BiH 77/13
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka uredskog i potrošnog materijala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 14.1.2014. 279.041,89 Službeni glasnik BiH 8/14
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka sanitarija za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 14.1.2014. 49.980,30 Službeni glasnik BiH 8/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: Nabavka reklamno propagandnog materijala-ruksak 1.000 kom. Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 10.2.2014. 6.600,00 Službeni glasnik BiH 26/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 9: Nabavka reklamno propagandnog materijala-kravata 300 kom. Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 15.2.2014. 4.050,00 Službeni glasnik BiH 26/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 12: Nabavka reklamno propagandnog materijala-upaljač 10.000 kom. Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 15.2.2014. 4.400,00 Službeni glasnik BiH 26/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 14: Nabavka reklamno propagandnog materijala-muški novčanik i kaiš 100 kom. Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 15.2.2014. 4.880,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Vlada HNK Lot 1: Uredski materijal Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 13.2.2014. 499.305,22 Službeni glasnik BiH 28/14
Vlada HNK Lot 3: Sredstva za održavanje čistoće Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 13.2.2014. 40.814,31 Službeni glasnik BiH 28/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabava uredskog materijala Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 5.6.2014. 81.196,58 Službeni glasnik BiH 46/14
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Godišnja nabavka uredskog i potrošnog materijala za potrebe FZMIO/PIO Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 16.1.2015. 188.292,54 SG 08/15
Grad Mostar Nabava uredskog materijala (papir,kompjutorski materijal i ostali uredski materijal) Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 17.2.2015. 296.977,32 SG 20/15
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava uredskog materijala i potrošnog materijala za pisače, faks uređaje i kopir aparate Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 14.5.2015. 788.286,00 SG 49/15
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabava uredskog materijala Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 22.6.2015. 160.760,12 SG 53/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3 - Nabavka kancelarijskog materijala OP Mostar Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 17.7.2015. 45.062,88 SG 63/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5 - Kancelarijski materijal za potrebe OP Tuzla Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 17.7.2015. 39.910,30 SG 63/15