Alphachrom d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 31: Dissolucioni Tester, VK 7010, Varian. No,3 Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.3.2012. 19.363,25 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 2: Potrošni materijal za hromatografiju Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.6.2012. 45.867,10 Službeni glasnik BiH 60/12
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.10.2012. 32.390,80 Službeni glasnik BiH 81/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2: Kolone HPLC 2 Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.3.2013. 8.711,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 4: Kolone HPLC 4 Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.3.2013. 12.385,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 18: Kolone HPLC 18 Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.3.2013. 1.473,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Servisiranje i validacija analitičkih instrumenata firme Agilent Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.5.2013. 8.450,00 Službeni glasnik BiH 44/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje laboratorijske opreme Agilent Pregovarački Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.7.2013. 6.120,00 Službeni glasnik BiH 59/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka masenog detektora (dogradnja gasnog hromatografa) Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.8.2013. 89.600,00 Službeni glasnik BiH 69/13
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 2: Servisiranje specijalizovane laboratorijske opreme proizvođača Agilent Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.8.2013. 340,00 Službeni glasnik BiH 73/13
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 3: Validacija specijalizovane laboratorijske opreme proizvođača Agilent Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.8.2013. 31.398,06 Službeni glasnik BiH 73/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2: Visoko efikasni tečni hromatograf sa PDA detektorom do 400 bar-a Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.10.2013. 52.989,74 Službeni glasnik BiH 83/13
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 3: UV-VIS Spektrofotometar Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.3.2014. 22.900,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 4: UV-VIS Spektrofotometar Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.3.2014. 20.990,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka opreme za potrebe hemijske laboratorije Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.5.2014. 38.926,30 Službeni glasnik BiH 36/14
Univerzitet u Sarajevu HPLC Tečni kromatograf visokih performansi Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.5.2014. 64.990,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2: Servis i validacija analitičke laboratorijske opreme Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.6.2014. 58.119,66 Službeni glasnik BiH 50/14
Zavod za javno zdravstvo FBiH Lot 4: Servis i nabavka rezervnih dijelova za mikrovalne pećnice Milestone Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.6.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Interventni servis Disolucioni Tester No.3 VK 7010 Pregovarački Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2014. 4.140,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Agencija za vodno područje rijeke Save LOT 6: Nabavka potrošnog materijala za hromatografiju Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2014. 15.549,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka opreme za laboratoriju za hemijsko-fizička vještačenja Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.11.2014. 87.100,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 11 - Potrošni materijal za hromatografiju i spektroskopiju Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.12.2014. 12.181,00 SG 13/15
Univerzitet u Sarajevu Laboratorijska oprema Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.7.2015. 54.838,00 SG 70/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 16 - Mikrovalna pećnica-Milestone START D Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.9.2015. 10.500,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 17 - Atomski apsorcioni spektrofotometri-AAS, Agilent Technologies Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.9.2015. 13.000,00 SG 79/15