QSS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna banka BiH Lot 1: Licence za replikaciju VMWare infrastrukture Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 3.12.2012. 75.267,91 Službeni glasnik BiH 102/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Obnavljanje softverskih antivirus licenci za potrebe pravosudnog sistema Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 26.12.2012. 50.387,50 Službeni glasnik BiH 1/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Nabavka Symantec antivirus licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 31.12.2012. 8.010,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka usluga i održavanja IBM sistema Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 1.12.2012. 128.469,02 Službeni glasnik BiH 3/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Obnavljanje i nadogradnja postojećih Symantec Backup Exec i NetBackup licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 14.1.2013. 54.458,40 Službeni glasnik BiH 4/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Održavanje licencnog softvera za potrebe Porezne uprave Federacije BiH u 2013.godini Pregovarački QSS d.o.o. Sarajevo 4.4.2013. 50,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Produženje licenci za jednogodišnju podršku licencnog softvera Porezne uprave Federacije BiH u 2013. godini Pregovarački QSS d.o.o. Sarajevo 4.4.2013. 108.902,50 Službeni glasnik BiH 28/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Help desk aplikacija Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 29.4.2013. 7.742,00 Službeni glasnik BiH 34/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Kupovina interaktivnog platna sa pratećom opremom Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 19.6.2013. 9.336,70 Službeni glasnik BiH 53/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka Firewall, OS licenci i VM ware licenci: nabavka VM Ware licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 14.8.2013. 179.668,90 Službeni glasnik BiH 66/13
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 3: Softveri Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 9.10.2013. 5.234,15 Službeni glasnik BiH 81/13
BH Telecom d.d. Sarajevo OS licence Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 9.10.2013. 171.569,66 Službeni glasnik BiH 81/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Obnavljanje softverskih antivirus licenci za potrebe pravosudnog informacionog sistema Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 16.10.2013. 50.387,50 Službeni glasnik BiH 85/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 7: Nabavka dodatnih Symantec antivirus licenci za potrebe pravosudnog informacionog sistema Bosne i Hercegovine Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 20.11.2013. 16.242,00 Službeni glasnik BiH 95/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Platforma za mobilno oglašavanje Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 18.11.2013. 489.540,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Federalni zavod za zapošljavanje Lot 2: Nabavka računarske opreme i middleware software, nadogradnja i unapređenje middleware platforme. Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 27.12.2013. 587.940,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Centralna banka BiH Lot 1: Nabavka usluga održavanja Vmware licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 22.10.2013. 25.840,45 Službeni glasnik BiH 10/14
Centralna banka BiH Lot 2: Nabavka usluga održavanja PGP licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 22.10.2013. 3.148,70 Službeni glasnik BiH 10/14
Centralna banka BiH Lot 5: Nabavka usluga održavanja Eviews licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 22.10.2013. 4.065,00 Službeni glasnik BiH 10/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka servera Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 24.2.2014. 45.961,08 Službeni glasnik BiH 18/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka ZFC servera Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 24.2.2014. 146.965,00 Službeni glasnik BiH 18/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: nabavka nadogradnje VMWare VSphere licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 24.2.2014. 21.840,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Nadogradnja postojećih licenci softvera za monitoring serverskih i mrežnih komponenti pravosudnog informacionog sistema Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 4.4.2014. 19.853,25 Službeni glasnik BiH 30/14
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Produženje licenci za jednogodišnju podršku licencnih softvera Porezne uprave Federacije BiH u 2014.godini Pregovarački QSS d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 129.920,88 Službeni glasnik BiH 36/14
Brčko Distrikt BiH Redizajn aplikacije i baze registra Laris u Odjeljenju za zemljišno-knjižne poslove Osnovnog suda Brčko BiH Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 45.900,00 Službeni glasnik BiH 75/14

QSS d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka opreme za backup sa softverom Otvoreni QSS d.o.o., S&T BA d.o.o. Sarajevo - Podružnica Banja Luka Sarajevo, Banja Luka 15.7.2013. 170.794,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Izrada i hosting web portala Lutrije BiH i integralnog informacionog sistema za primanje uplate i učestvovanje u klasičnim igrama putem interneta (web i mobilni kanali) Otvoreni Com Trade d.o.o. Sarajevo, QSS d.o.o. Sarajevo 2.4.2014. 254.700,86 Službeni glasnik BiH 30/14