Bars-Kompani d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Slučajni užitci - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine. Iznos prostornog drveta, a po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska UPRAVA Kozarska Dubica odjel 31/1 P.J. Pastirevo Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 30.6.2015. 793,17 SG 53/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5 - Slučajni užitci-Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta a po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska uprava Kozarska Dubica odjel 63, 66, 68, 70, 71 P.J. Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 30.6.2015. 24.105,55 SG 53/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Izvoz oblog drveta animalom i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada odjel 134 PJ Bobija-Ribnik, RJ Bunara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 23.6.2015. 66.935,43 SG 55/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, izgradnjapremosnica i stovarišta po proizvodno-finansijskom planu za 2015 godinu, Šumska uprava Oštra Luka odjel 7 P.J.Japra Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 31.8.2015. 56.153,50 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine ,Iznos prostornog drveta,Izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka,izgradnjapremosnica i stovarišta po proizvodno-finansijskom planu za 2015 godinu, Šumska uprava Prijedor odjel 128 P.J.Kozara-Vrbaška Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 31.8.2015. 61.439,26 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Slučajni Užitci -Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, a po proizvodno-finansijskom planu za 2015 godinu, Šumska uprava Prijedor odjeli 78,79,80/2,81,82,98/1,98/2,103,104,105,106,107,110/2,134 P.J.Kozara- Mlječanica Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 31.8.2015. 9.710,07 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4 - Slučajni Užitci -Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje oblovine, a po proizvodno-finansijskom planu za 2015 godinu, Šumska uprava Prijedor odjeli 2,5,6,11,12,13,14,15,17/2,19,26,30,31,33,36/1,40,41/1,41/2,65,P.J.Volar Ljubija Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 31.8.2015. 4.278,77 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5 - Slučajni Užitci -Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje oblovine, a po proizvodno-finansijskom planu za 2015 godinu, Šumska uprava Prijedor odjeli 3,8,9,10,10/1,14,15,15/1,17,19/1,P.J.Kumbaruša Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 31.8.2015. 3.831,02 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Sječa i izrada ,primicanje i privlačenje oblovine,iznos prostronog drveta,izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka,izgradnja premosnica i stovarišta u odjelu 122 PJ Kozara-Mlječanica Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 30.11.2015. 67.205,71 SG 97/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje oblovine,iznos prostronog drveta-TTstubovi vanredene sječe u odjelu 46 PJ Pastirevo Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 30.11.2015. 2.301,56 SG 97/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5- Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje oblovine ,iznos prostornog drveta,izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka,izgradnja stovarišta u odjelu 18 PJ Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 30.11.2015. 64.832,48 SG 97/15