LAGER d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Buldozer N 230 kW ( za Rudnik Šikulje) (kom. 2) 8.000 sati Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 20.8.2014. 984.000,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 2: Nabavka utovarivača zapremina kašike min. 2,0 m3 za potrebe ZD RMU Zenica Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 31.7.2014. 248.447,00 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka gumenih transportnih traka za potrebe tekućeg održavanja transportera i mašina kontinualnih sistema RJ Rudnik Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 1.9.2014. 213.470,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Vozilo za prevoz eksploziva Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 23.9.2014. 109.500,00 Službeni glasnik BiH 79/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka utovarivača točkaša zapremine kašike (5-6)m3 Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 26.9.2014. 586.184,70 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rovokopača točkaša Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 29.9.2014. 345.134,14 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Nabavka bagera gusjeničara zapremina kašike min. 2 m3 za potrebe ZD Rudnici Kreka Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 18.8.2014. 2.514.453,60 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Hidraulični bager sa čeonom kašikom minimalne veličine 6,5 m3 Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 7.11.2014. 2.693.975,00 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla LOT 2: Rovokopač Vk 3 1,0 m3, duga katarka za Rudnik Šikulje (kom. 1) 3.500 sati Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 27.11.2014. 220.500,00 Službeni glasnik BiH 94/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi za buldozer CAT D6R (int. br. 4) Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 2.12.2014. 43.976,00 Službeni glasnik BiH 98/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka kombinovane mašine SKIP Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 18.12.2014. 173.990,65 SG 01/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka kombinovane mašine utovarivač-rovokopač, točkaš za potrebe Područnice Termoelektrana Tuzla, Tuzla Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 16.1.2015. 152.636,00 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Ispumpavanje vode iz kratera PK Šikulje u količini do 3.000.000 m3 Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 16.1.2015. 243.000,00   SG 06/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 23/14 Nabavka viljuškara nosivosti 5 tona Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 26.2.2015. 99.700,00 SG 32/15
RMU Banovići d.d. Banovići Dijelovi za donji postroj buldozera CATERPILLAR D8L/13;D8R/14;15;16 Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 24.4.2015. 500.000,00 SG 41/15
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni rezervni dijelovi za mašine proizvođača Caterpillar Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 25.3.2015. 1.764.728,48 SG 41/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka utovarivača zapremina kašike min. 3,0 m3 za potrebe ZD RMU Đurđevik i ZD RMU Breza Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 13.5.2015. 349.238,50 SG 45/15
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka kamiona nosivosti 17 do 20 tona za Separacija Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 7.5.2015. 167.114,50 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Nabavka zglobnih dampera za potrebe Zavisnog društva RU Gračanica Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 10.6.2015. 1.293.860,20 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi za bager EŠ 6/45 (int.br.2) Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 10.6.2015. 21.800,00 SG 53/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZHŽ Lot 3 - Nabava goriva Eurodizel - DG EURODIZEL BAS EN 590 ex T06 putem benzinske crpke ponuditelja Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 13.7.2015. 34.390,00 SG 57/15
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka mini utovarne mašine za čišćenje rasutog materijala na Separacija Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 25.6.2015. 136.609,28 SG 59/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka orginalnih rezervnih dijelova za mašine SAT D8RII-2, CAT 769D-3 Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 17.9.2015. 52.600,00 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Valjci za trakaste transportere Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 12.11.2015. 46.980,00 SG 93/15
RMU Banovići d.d. Banovići Ležajevi Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 6.11.2015. 515.755,98 SG 95/15