Treasure d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Čelični limovi Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 26.3.2012. 218.533,20 Službeni glasnik BiH 27/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka crnih čeličnih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 142.110,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka manganskih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 57.500,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka legiranih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 134.780,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Nabavka čeličnih profila za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 18.450,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Nabavka čeličnih gredica za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 191.360,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6: Nabavka crnih čeličnih limova za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 118.130,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 7: Nabavka čeličnih gredica za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 105.940,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Čelični limovi i profili Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 3.5.2012. 61.867,80 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Hardoks limovi Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 3.5.2012. 12.068,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka čeličnih limova u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 29.5.2012. 90.990,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Metalna konstrukcija za dalekovodne stupove (vruće-cinčani L-profili) Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 20.6.2012. 46.980,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 2: Čelične lamele (gredice) Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 2.7.2012. 678.585,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Okrugli i kvadratni čelici za valjke Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 31.8.2012. 227.228,19 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Čelične cijevi Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 31.8.2012. 337.265,43 Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka čeličnorešetkaste konstrukcije i pripadajuće vijčane opreme za potrebe održavanja dalekovoda Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 22.8.2012. 98.790,00 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka čeličnih profila u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 3.9.2012. 43.612,48 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Okrugli i šestougaoni čelici Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 24.12.2012. 161.488,82 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Okrugli čelik Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 18.1.2013. 33.233,90 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Plosnati čelik Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 18.1.2013. 56.167,76 Službeni glasnik BiH 8/13
Željeznice RS a.d. Doboj Ugovor o kupoprodaji limova i čelika za lokomotive, putničke i teretne vagone Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 11.2.2013. 432.236,40 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka segmenta jamske pruge za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Breza d.o.o. Breza Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 18.2.2013. 203.392,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka čeličnih limova Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 11.3.2013. 236.636,12 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka cijevi za šljakovode blokova 3,4,5 i 6 za TE Tuzla Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.2.2013. 665.802,00 Službeni glasnik BiH 22/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka crnih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 7.3.2013. 174.030,00 Službeni glasnik BiH 26/13