TERMOGRADING d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje DTD sistemima (B i C polje) Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 25.3.2013. 348.840,00 Službeni glasnik BiH 26/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Održavanje sistema dopreme uglja i PO. Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 4.4.2013. 459.702,40 Službeni glasnik BiH 32/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Proizvodnja, transport, klasiranje i utovar uglja za komercijalni plasman u RJ Rudnik u 2013. godini Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 24.4.2013. 444.550,00 Službeni glasnik BiH 32/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Sanacija dijela vodovoda na potezu izmešu sela Medaniša i Srđeviša koji je ugrožen pojavom pukotine Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 19.4.2013. 13.869,54 Službeni glasnik BiH 32/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Angažovanje mehanizacije i pumpnih kapaciteta u cilju odbrane PK Gračanica Gacko od voda i evakuacija opreme iz polja A i polja B Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 22.5.2013. 85.081,09 Službeni glasnik BiH 42/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka radova na Dopremi uglja za potrebe remonta TE u 2013. godini Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 13.8.2013. 182.920,00 Službeni glasnik BiH 66/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rekonstrukcija i izmještanje korita Gojkovića potoka Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 20.8.2013. 2.804.876,89 Službeni glasnik BiH 66/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Izmještanje degradiranog korita rijeke Mučnice Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 20.8.2013. 3.684.285,30 Službeni glasnik BiH 66/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Hidrodinamička čišćenja u Mašinskoj sali Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 23.8.2013. 29.970,00 Službeni glasnik BiH 68/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 6: Hemijski tretman konvektivnih šahti Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 13.8.2013. 72.900,00 Službeni glasnik BiH 68/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Čišćenje rashladnog sistema Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 23.8.2013. 9.500,00 Službeni glasnik BiH 75/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Radovi na dopremi uglja Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 9.10.2013. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 81/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Utovar laporcaH 7 za radove na izmještanju degradiranog korita rijeke Mušnice i radovi na regulaciji i izmještanju korita Gojković potoka Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 29.11.2013. 459.800,00 Službeni glasnik BiH 100/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje BTO sistemom u RJ Rudnik Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 31.12.2013. 68.875,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje sistema dopreme uglja i pomoćnih objekata od 01.01.2014. do 31.03.2014.godine Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 29.1.2014. 159.390,40 Službeni glasnik BiH 10/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje sistemom dopreme uglja Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 29.1.2014. 251.424,00 Službeni glasnik BiH 12/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje tračnim transporterima DTD sistema Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 31.12.2013. 61.560,00 Službeni glasnik BiH 12/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje BTO sistemima i DTD sistemom Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 31.12.2013. 307.800,00 Službeni glasnik BiH 12/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Izmještanje korita rijeke Mušnice u Gatačkom polju Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 8.4.2014. 9.684.605,38 Službeni glasnik BiH 30/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga održavanja sistema dopreme uglja i pomoćnih objekata u 2014. Godini Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 10.4.2014. 503.391,20 Službeni glasnik BiH 30/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga rukovanja sistemom dopreme uglja u 2014. Godini na TE Gacko Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 24.4.2014. 712.368,00 Službeni glasnik BiH 39/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje BTO sistemima i DTD sistemom Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 5.5.2014. 208.620,00 Službeni glasnik BiH 39/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Tekuće održavanje opreme na IBTO,IIBTO,DTD1 i DTD2 sistemu i sistemu odvodnjavanja Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 12.5.2014. 89.148,00 Službeni glasnik BiH 39/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje tračnim transporterima DTD sistema Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 5.5.2014. 41.724,00 Službeni glasnik BiH 39/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Utovar laporca H7 za završetak radova na izmještanju degradiranog korita rijeke Mušnice i završetak radova na regulaciji i izmještanju korita Gojković potoka Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 20.5.2014. 132.000,00 Službeni glasnik BiH 41/14