Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 95 - Kiveta sa poklopcem od PTFE kvarcno staklo za UV oblast Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.9.2015. 665,60 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 99 - Epruvete i stalak za mikrobiološki laboratorij Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.9.2015. 10.680,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 100 - Mikrotitracijske ploče formata 96-jažica sa V i U dnom Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 8.9.2015. 480,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 101 - Posuda i spremnik od polietilena, graduirani za prikupljanje 24 - časovnog urina 2000- 2500 ml Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 8.9.2015. 535,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 102 - Termometar za provjeru temperature u kuhalu ili termobloku Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.9.2015. 300,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 103 - Termometar za frižider Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.9.2015. 6.028,40 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 104 - Termometar sobni i digitalni Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.9.2015. 220,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 105 - Vrećice od polivinila Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.9.2015. 2.175,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 106 - Prva pomoć u laboratoriji Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.9.2015. 731,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 107 - Rukavice zaštitne otporne na hemikalije Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.9.2015. 15.820,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 108 - Naočale zaštitne UV antistatične, otporne na hemikalije i prskanje proba po DIN i GS Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.9.2015. 151,12 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 109 - Magnet teflonski i štapići za uklanjanje magneta iz posuđa Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.9.2015. 108,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 110 - Lopatice aluminijske Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.9.2015. 67,70 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 111 - Nož za otvaranje ampula Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.9.2015. 271,20 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uniformi za medicinske sestre i tehničare Otvoreni Uslužnost d.o.o. Sarajevo 28.9.2015. 100.000,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Radioaktivni Izvor Co 60 na telekoblat aparatu Equinox 80 za potrebe Klinike za onkologiju Otvoreni Jump Logistics d.o.o. Sarajevo 12.10.2015. 499.000,00 SG 81/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Aplikacioni setovi za ventilacionu scintigrafiju pluća aplikabilni na Technegas generator za plućnu ventilaciju ili ekvivalent Otvoreni Nedax d.o.o. Sarajevo 8.10.2015. 216.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2 - ELISA testovi za reproduktivne hormone Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.10.2015. 21.720,15 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijal za aparat ARCTIC SUN 2000, za potrebe O.J. Pedijatrijska klinika i O.J. Internistička intenzivna terapija UKCS-a Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.10.2015. 97.402,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4 - Ampicilin inj. 1g Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 28.9.2015. 19.800,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7 - Amoksicilin kaps. 250mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 608,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8 - Amoksicilin kaps. 500mg Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 28.9.2015. 6.748,80 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9 - Amoksicilin susp. 250mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 511,20 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14 - Benzilpenicilin+Prokainpenicilin inj. 800.000I.J. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 2.760,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15 - Kloksacilin inj. 1g Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Ilidža 28.9.2015. 74.200,00 SG 82/15