JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Proširenje AMM sistema u Distributivnim podružnicama JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo, Deling d.o.o., UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Sarajevo, Tuzla 29.8.2014. 16.028.336,10 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabavka putničkog vozila 5s 5v 130 kW Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 18.8.2014. 59.519,66 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabavka Microsoft licenci i usluga tehničke podrške za Microsoft licence Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 15.8.2014. 937.974,56 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Realizacija projekta nadgradnje i proširenja telefonske mreže Otvoreni Siecom d.o.o., BS Telecom Solutions d.o.o., Iskratel d.o.o. Kranj Sarajevo, Slovenija 14.8.2014. 905.253,04 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabavka i implementacija softvera za nadzor i upravljanje procesom javnih nabavki u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni INFODOM d.o.o., INFODOM d.o.o. Zagreb Sarajevo, Hrvatska 3.9.2014. 383.000,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava usluga reklamiranja Društva putem nogometnog kluba s područja općine Široki Brijeg Otvoreni NK Široki Brijeg Široki Brijeg 22.11.2013. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabavka gradskog autobusa za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni SEJARI d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.9.2014. 238.122,30 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvođenje radova na vodovodnom sistemu visinskog dijela naselja Karinjača-Srednja Lipnica za TE Tuzla Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o., Š.F. - INŽENJERING D.O.O., ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. za prevoz, proizvodnju i građevinarstvo Tuzla, Čelić 2.9.2014. 106.596,63 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Usluge vršenja nadzora nad izvođenjem radova na dovršetku rekonstrukcije PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d Pregovarački IDEA d.o.o. Sarajevo 25.8.2014. 10.133,33 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabavka 500.000 kg niskosumpornog mazuta (sadržaj sumpora do 1%) za TE Tuzla Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 4.9.2014. 599.000,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Spojna i ovjesna oprema za niskonaponske nadzemne vodove Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.8.2014. 270.655,86 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izrada i isporuka dna topione komore sa nosećom konstrukcijom i cijevnim panelima bočnih strana isparivača kotla bloka 7 - 230 MW Otvoreni RAFAKO s.a. Raciborz Poljska 21.8.2014. 1.271.289,50 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Revitalizacija elektropostrojenja bloka7-Zamjena 0,4 kV elektropostrojenja RP-C napajanje nužnih potrošača i RP-3A1 otpreme šljake bl. 7 u TE Kakanj Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.8.2014. 84.500,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Usluge redovnog i interventog održavanja hidrometeoroloških mjernih stanica JP EP BiH d.d.-Sarajevo Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 98.800,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabavka softverskih licenci i usluga proširenja postojećeg sistema za audit i zaštitu baza podataka u JP Elektroprivreda BiH (Database Audit & Protection sistem) Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 168.500,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Zamjena dotrajalih komponenti kotla sa zamjenom dna topione komore sa nosećom konstrukcijom i panelima bočnih zidova isparivača kotla bloka 7 - 230 MW u Podružnici TE Kakanj - Kakanj Otvoreni FUEL BOSS d.o.o. Zenica 18.8.2014. 442.280,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Usluge nadzora nad izvođenjem geotehničkih istražnih radova na lokaciji bloka 7 u TE Tuzla Pregovarački Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 5.9.2014. 11.500,80 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabavka materijala za uzemljenje Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2014. 167.878,70 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Priključno - mjerni ormari Otvoreni Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški 12.9.2014. 2.716.252,75 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje čistoće uredskih, sanitarnih, pogonskih i ostalih prostorija Otvoreni EUROSAN d.o.o. Mostar 9.4.2014. 180.512,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava usluga reklamiranja JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar putem nogometnog kluba s područja grada Mostara Otvoreni HŠK ZRINJSKI Mostar 28.4.2014. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Proširenje postojećeg SAP sustava Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 29.4.2014. 839.945,27 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Bušenje odvoda procijednih voda iz pristupnog tunela prema drenaŽnoj Štolni SP CHE Čapljina Otvoreni HIDRO-BOR d.o.o. Ljubuški 22.4.2014. 14.842,50 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Mjerenje vibracija na agregatu A1 - HE Rama Pregovarački VESKI d.o.o. Zagreb 4.4.2014. 9.583,56 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kapitalni remont agregata broj 3 u HE Jajce II Otvoreni Grupa ponuđača: MG SERVIS d.o.o. Karlovac, KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d. Hrvatska 15.4.2014. 111.237,83 Službeni glasnik BiH 79/14