Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 72: Bleomicin inj. 15 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 10.9.2014. 29.215,39 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 74: Asparaginaza inj. 10 mg Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 12.9.2014. 34.580,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 75: Hidroksikarbamid kaps. 500 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 222.564,11 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 76: Megestrol-acetat tbl. 160 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 22.944,45 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH INN leuporelin (LUCRIN) Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.9.2014. 591.102,57 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH INN takrolimus Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 5.11.2014. 825.854,70 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka Enkorten inj. 5 mg+ 1 mg, INN (Metenkefalin + Tridecactid) Pregovarački Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 21.11.2014. 296.123,94 Službeni glasnik BiH 96/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Baraclude (Entecavir) tbl. 0,5mg i 1mg Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.12.2014. 1.765.350,43 Službeni glasnik BiH 101/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH DTaP+IPV-difterija, tetanus,acelularni pertusis+inaktivni polio (Kombinovano monodozno cjepivo protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječije paralize) Pregovarački PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 17.11.2014. 461.538,46 SG 01/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1 - Palvizumab (SYNAGIS) inj. 50mg i 100 mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 18.12.2014. 876.250,00 SG 03/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2 - HUMIRA (adalimumab)inj. 40mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 18.12.2014. 553.525,90 SG 03/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3 - REMICADE (infliximab) inf. 100 mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 18.12.2014. 671.087,18 SG 03/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4 - PEGINTRON (peginteron alfa - 2b) inj. 100 mcg i 120 mcg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 18.12.2014. 513.070,00 SG 03/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5 - WILATE (von Willebrand-ov faktor i faktor koagulacije VIII, kombinacija) bočica 500 i.j.+500 i.j. i 1000 i.j.+1000 i.j. Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 18.12.2014. 328.578,47 SG 03/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica Centar za srce BH Tuzla 22.12.2014. 6.338.012,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački JU Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Sarajevo 25.12.2014. 137.768,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački RMC Dr. Safet Mujić Mostar Mostar 23.12.2014. 44.000,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Zenica 26.12.2014. 2.038.512,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački Klinička bolnica Mostar Mostar 30.12.2014. 7.022.665,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6 -Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać Bihać 22.12.2014. 640.423,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzla 22.12.2014. 13.490.907,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sarajevo 30.12.2014. 17.886.165,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački Županijska bolnica Orašje Orašje 23.12.2014. 427.245,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10 - PruŽanje usluga iz Programa zdravstvene zaŠtite za 2015. godinu Pregovarački Županijska bolnica FRA MIHOVILA SUŠIĆA LIVNO Livno 22.12.2014. 135.213,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH Sarajevo 23.1.2015. 376.800,00 SG 08/15