JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije - Škoda (vozila locirana na području HNŽ) Otvoreni AUTOAGENT d.o.o. Mostar Mostar 5.2.2014. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Projektna dokumentacija za sanaciju upravne zgrade HE Sliv Vrbas, zapornice i pogonske zgrade u HE Jajce II Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 4.2.2014. 15.900,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije LOT 7: Lada (vozila locirana na području HNŽ i ZHŽ) Otvoreni Croauto d.o.o. Mostar Mostar 26.2.2014. 23.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Uvođenje centraliziranog sustava upravljanja dokumentacijom o nekretninama u vlasništvu i najmu odnosno korištenju za potrebe JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 27.2.2014. 384.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Izvođenje zemljano-građevnih radova kod izrade priključaka za potrebe DP JUG - Pogon Grude, Poslovnica Elektro Ljubuški Otvoreni Mina d.o.o. Grude 27.2.2014 191.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Izvođenje zemljano-građevnih radova kod izrade priključaka za potrebe DP JUG- Pogon Grude, Poslovnica ElektroGrude Otvoreni Mina d.o.o. Grude 27.2.2014 143.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 3: Izvođenje zemljano-građevnih radova kod izrade priključaka za potrebe DP JUG - Pogon Grude, Poslovnica Elektro Široki Brijeg Otvoreni ALPINA-KOMERC d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 18.3.2014 192.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 4: Izvođenje zemljano-građevnih radova kod izrade priključaka za potrebe DP JUG - Pogon Grude, Poslovnica Elektro Posušje Otvoreni KROR d.o.o. Posušje 27.2.2014 150.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvođenje demontažno montažnih radova za sanaciju 35 kV DV Stolac - Ljubinje u Poslovnici Elektro Stolac - Pogon Mostar - DP Jug Pregovarački Dalekovod d.o.o. Mostar 5.2.2014. 47.602,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Zamjena unutarnje stolarije u HE Jajce II Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 27.5.2014 14.785,00 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava opreme i softvera za centralizirani sustav printanja Otvoreni ZK - Office d.o.o. Mostar 6.6.2014. 61.356,00 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava materijala za elektroenergetske objekte s ugradnjom za potrebe DP Jug Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 11.6.2014 3.238.707,27 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava i ugradnja boca i vaga za stabilni sustav za gašenje požara u HE Jajce II Otvoreni FINANC d.o.o. Mostar 16.6.2014. 38.613,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Rezervni dijelovi za trafostanice 35/10 kV, rasklopnice 20/10 kV i trafostanice 10/0,4 kV Otvoreni ELCOR d.o.o. Grude 4.6.2014. 88.487,75 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar VoIP telefonija Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 13.6.2014. 178.900,00 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava, izgradnja i puštanje u rad optičke mreže između objekata HE Sliv Vrbas Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 13.6.2014. 309.509,80 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Vodiči i podzemni kabeli do 1 kV, samonosivi kabelski snop i energetski srednjenaponski kabeli do 35 kV Otvoreni Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški 27.6.2014. 2.880.808,70 Službeni glasnik BiH 52/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Korektivno održavanje sekundarne opreme u pogonima, sektoru za upravljanje proizvodnjom i Upravnoj zgradi Proizvodnje električne energije u razdoblju od 24 mjeseca Otvoreni Energocontrol Zagreb d.o.o. Hrvatska 8.7.2014. 389.991,00 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Ugradnja komandne ploče s pripadajućom opremom i nadogradnja SCADA sustava u pogonu HE Jajce II Otvoreni Energocontrol Zagreb d.o.o. Hrvatska 9.7.2014. 615.000,00 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Poribljavanje ribolovnih voda na kojima su izgrađene hidroelektrane HE Jajce I i HE Jajce II za 2013. i 2014. godinu Otvoreni BUTREX - RIBARSTVO d.o.o. Trebinje Trebinje 10.7.2014. 126.797,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Aluminijsko-čelično i bakarno (mekovučeno) uže, bakarni profili i Fe-Zn traka i olovo Otvoreni Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški 18.8.2014. 291.551,31 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Betonski stupovi, konzole, nogari, betonske cijevi i obujmice Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 27.8.2014. 2.778.376,61 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava energetskih transformatora Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 18.8.2014. 1.194.915,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kupoprodaja viška električne energije iz energane Pregovarački GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA Lukavac 23.4.2014. 984.510,78 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Zamjena servera na TXP na bloku 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 215.000,00 Službeni glasnik BiH 71/14