Vlada Brčko distrikta

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Sanacija i rekonstrukcija postrojećih objekata bivšeg Centra za istraživanje i razvoj uljarica i postojećeg objekta kotlovnice - 5. faza Otvoreni Astra plan d.o.o. Brčko Brčko 22.8.2011. 172.282,29 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Ugovor o nabavi sanitetskog materijala za potrebe Pododjela za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 12.7.2011. 702,00 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 24: Ugovor o nabavi sanitetskog materijala za potrebe Pododjela za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 12.7.2011. 1.240,20 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 28: Ugovor o nabavi sanitetskog materijala za potrebe Pododjela za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 12.7.2011. 23,51 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni ECTOME d.o.o. Sarajevo 21.7.2011. 20.773,55 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 21.7.2011. 17.245,80 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni DANE d.o.o. trgovačko preduzeće Brčko 21.7.2011. 17.127,34 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni DANE d.o.o. trgovačko preduzeće Brčko 21.7.2011. 5.249,56 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni DANE d.o.o. trgovačko preduzeće Brčko 21.7.2011. 2.240,84 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 21.7.2011. 3.388,96 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 8: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni DANE d.o.o. trgovačko preduzeće Brčko 21.7.2011. 2.240,84 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 21.7.2011. 1.221,48 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 10: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni DANE d.o.o. trgovačko preduzeće Brčko 21.7.2011. 2.581,60 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 11: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni ECTOME d.o.o. Sarajevo 21.7.2011. 512,20 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 12: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni DANE d.o.o. trgovačko preduzeće Brčko 21.7.2011. 1.967,51 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 13: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni ECTOME d.o.o. Sarajevo 21.7.2011. 355,15 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 14: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni ECTOME d.o.o. Sarajevo 21.7.2011. 160,11 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Izgradnja idejnog projekta i glavnog projekta za uređenje-sanaciju korita i obala rijeke Brke u naselju Brka na potezu javne česme Otvoreni RB Planer d.o.o. Brčko 15.8.2011. 9.360,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta izmještanja korita Maočke rijeke zbog ugroženosti dijela obala i lokalnog puta G.Rahić-Maoča pored parcele Rame Levića i Jusufa Mujkanovića Otvoreni Akvadukt d.o.o. Tuzla 15.8.2011. 11.571,30 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta za izgradnju potpornog zida u koritu Maočke rijeke kod parcele Mujkanović Sevleta Otvoreni Akvadukt d.o.o. Tuzla 15.8.2011. 5.487,30 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta za izgradnju potpornog zida u koritu Maočke rijeke kod parcele Mujkanović Admira Otvoreni Akvadukt d.o.o. Tuzla 15.8.2011. 4.317,30 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta za izgradnju potpornog zida u koritu Rašljanske rijeke kod parcele Avdić Faika Otvoreni Akvadukt d.o.o. Tuzla 15.8.2011. 4.902,30 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada Brčko distrikta Tekuće održavanje zaštitnog vodoprivrednog objekta crpne stanice Đurići - Vučilovac Pregovarački Srednja Posavina d.d. Orašje 1.9.2011. 27.974,23 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada Brčko distrikta Radovi na izgradnji gradskog stadiona (zapadna tribina) u Brčkou BiH - 3. faza Otvoreni Grupa ponuđača: Apel d.o.o. I Grading KGM d.o.o. Zenica 24.8.2011. 818.753,05 Službeni glasnik BiH 76/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Nabavka računarske opreme za potrebe Policije BD Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 17.8.2011. 21.516,30 Službeni glasnik BiH 76/11