Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 38: Eksemestan tbl. 25 mg Otvoreni VELFARM d.o.o. Gračanica 9.9.2014. 166.153,85 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 39: Filgrastim inj/inf Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 1.9.2014. 187.196,59 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 40: Lenograstim inj. 263 mcg (33,6 MIU) Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 11.9.2014. 839.861,54 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 42: Klodronska kiselina tbl. 800 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.9.2014. 104.478,63 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 43: Pamindronska kiselina inf/inj. 30mg i 60 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 173.023,08 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 44: Ibandronska kiselina tbl. 50mg i inf/inj 6 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.9.2014. 493.492,31 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 45: Zolendronska kiselina inf 4 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 264.000,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 46: Mesnum inj 400 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.9.2014. 21.774,36 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 47: Kalcij folinat inf/inj. 30mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.9.2014. 13.494,88 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 48: Kalcij folinat inf/inj. 50 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 7.115,39 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 49: Kalcij folinat inf/inj. 100 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 25.087,18 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 50: Kalcij folinat inf/inj. 300 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 9.391,03 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 51: Imatinib mesilat tbl/kaps. 100 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 10.9.2014. 131.615,38 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 52: Rituksimab inf. 100 mg i 500 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.9.2014. 2.603.585,98 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 53: Bevacizumab inf. 100 mg i 400 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.9.2014. 1.761.300,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 54: Erlotinib tbl. 150 mg i 100 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.9.2014. 464.435,04 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 55: Temozolamid kaps. 5 mg, 20 mg, 100 mg i 250 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 1.9.2014. 638.768,29 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 56: Sunitinib kaps. 12,5 mg, 25 .g i 50 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.9.2014. 1.129.585,47 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 57: Sorefenib tbl. 200 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.9.2014. 561.846,15 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 59: Nilotinib kaps. 150 mg i 200 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 1.9.2014. 3.768.948,72 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 62: Karmustin inf/inj 100 mg Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 29.8.2014. 100.098,46 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 63: Lomustin kaps. 40 mg Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 29.8.2014. 16.722,05 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 66: Citarabin inj. 1g i 100 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.9.2014. 42.555,55 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 67: Vinblastin inj. 10mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 10.9.2014. 13.985,55 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 71: Daunorubicin inj. 20 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.9.2014. 13.037,35 Službeni glasnik BiH 91/14