JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Revizija sistema za regulaciju turbine Simadyn Pregovarački Dosan Škoda Power s.r.o. Češka Republika 20.3.2015. 68.004,21 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka armature kotla i dijelova armature bloka 7. Pregovarački HIDRAULIKA HUKIĆ d.o.o. Tuzla Tuzla 1.4.2015. 67.700,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Poslovi na armaturi u kotlovnici i pumpama vodenih puhača Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 20.4.2015. 26.150,00 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka brtvenog materijala u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Otvoreni MAKI PROM d.o.o. Lukavac 21.4.2015. 36.302,50 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka proizvoda od liva za mlinove, kracere i otpremu pepela u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 21.4.2015. 48.019,20 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Revizija sistema upravljanja TELEPERM XP Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 10.4.2015. 103.690,00 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka cijevi i cijevnih elemenata u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 23.4.2015. 9.607,19 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka armature u strojarnici bloka 6- 110 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 8.4.2015. 27.136,80 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Zamjena kondenzatorskih cijevi turbine bloka 7 - Nabavka čeličnih cijevi za kondenzator bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 23.4.2015. 9.549,43 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Supernadzor revizijepumpi rashladne vode 4 i 6 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Pregovarački Croatia Pumpe Nova d.o.o. Hrvatska 8.4.2015. 19.558,30 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka proizvoda od gume i ljepila u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 28.4.2015. 40.832,07 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izmještanje odvodnje pored silosa pepela i šljake u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 4.5.2015. 16.458,75 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka čeličnih profila u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 30.4.2015. 44.424,18 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Godišnje usluge na održavanju zajedničkih postrojenja u Pogonu održavanja za 2015. godinu. Otvoreni TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj 29.4.2015. 116.792,70 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izgradnja novog depoa otpadnih materijala. Otvoreni Debos d.o.o., DŽEKOS d.o.o. Sarajevo 6.5.2015. 66.918,40 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont vijčanog kompresora ZK 510-2 prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Otvoreni METALSS s.r.o. Češka Republika 29.4.2015. 44.006,18 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Godišnje usluge za izvođenje bravarsko-zavarivačkih usluga u Pogonu održavanja za 2015. godinu. Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 30.4.2015. 135.900,00 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda za Restoran u 2015. godini, za Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ZIM d.d. Zenica 7.5.2015. 26.585,08 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Mlinski čekići = 2000 komada, a sve prema crtežu i tehničkoj specifikaciji koji su sastvani dio tenderske dokumentacije. Otvoreni KA TIRE BH d.o.o., 3CE Inženjering d.o.o. Ilidža, Sarajevo 11.5.2015. 529.000,00 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Materijal za održavanje čistoće prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 8.5.2015. 28.248,80 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka sokova i negaziranog pića, smrznutog povrća, ribe oslić i pomfrita za Restoran u 2015. godini, za Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 8.5.2015. 26.678,30 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova spojke elektronapojnih pumpi bloka 5 i 6, za Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 11.5.2015. 9.760,70 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont (revizija) generatora bloka 6 - 110 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni KONČAR-GIM d.d. Zagreb Zagreb 7.5.2015. 115.785,14 SG 43/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka namirnica-razni prehrambeni artikli za Restoran u 2015. godini, za Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Novi Grad 15.5.2015. 28.765,00 SG 43/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Uvođenje novih mjerenja u sistem SPPA T-3000 Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 6.5.2015. 34.232,00 SG 43/15