JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Elektrooprema za remont potopljene opreme Rudnika Šikulje Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 6.10.2015. 98.500,00 SG 79/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Toneri, tinte i riboni Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 23.9.2015. 29.772,41 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1 - Rovokopač zapremine kašike Vk ?1,3 m3 ( Vk?1300 l ), snage motora N ?170 kW ( 1.200 sati ) ( kom. 1 ) Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 16.10.2015. 74.400,00 SG 82/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590, EURO 5 (do 474.316 litara) Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.10.2015. 620.139,71 SG 84/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Iskop i transport uglja sa I KUS na istresište rudničkog kruga Rudnika Šikulje u Lukavcu ( 8.500 tona ) Otvoreni Haris d.o.o. Lukavac 28.10.2015. 48.875,00 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Prečka transportnog lanca-livena sa mašinskom i termičkom obradom(150 kom) Pregovarački NIZ d.o.o. Laktaši 6.10.2015. 35.400,00 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Tehnički plinovi Otvoreni MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo Novi Grad 13.10.2015. 104.750,00 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont reduktora Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 21.10.2015. 298.800,00 SG 87/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Servis elektrohidrauličnih odkočnika Otvoreni Servis elektrohidrauličnih odkočnika Tuzla 2.11.2015. 68.000,00 SG 89/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Asinhroni kavezni trofazni motor 160 kW, 500 V ( za BRs-48/1400 ) Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 23.11.2015. 37.496,80 SG 91/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Visokonaponski prekidači, sklopnici i rezervni dijelovi Otvoreni ELEKTROEXPERT d.o.o. Lukavac 5.11.2015. 96.350,00 SG 93/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Sanitarna zaštita (Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) Otvoreni KRISTAL d.o.o. Sarajevo 6.11.2015. 16.823,12 SG 93/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590 EURO 5 (do 474.315 litara) Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 3.12.2015. 701.337,34 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Defektaža bubnja i reduktora i sanacija bubnja Pregovarački Consider d.o.o. Vareš 15.12.2015. 25.963,60 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1- Nabavka motornih, industrijskih, trafo ulja i tečnosti za potrebe zavisnih društava Rudnici Kreka, RMU Đurđevik, RMU Kakanj, RMU Breza, RMU Zenica i RU Gračanica Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 30.11.2015. 484.583,95 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2- Nabavka maziva za potrebe zavisnih društava Rudnici Kreka, RMU Đurđevik, RMU Kakanj, RMU Breza, RMU Zenica i RU Gračanica Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 30.11.2015. 129.637,60 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Otkopavanje, transport i odlaganje otkrivke sa uglja u sjevero – zapadnom pojasu ležišta na PK Šikulje ( 400.000 m3 č.m. ) Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 17.12.2015. 1.276.000,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1- Rovokopač Vk ?1m3, snage motora 120-150kW, kom 1, 480 sati Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 17.12.2015. 23.520,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2- Kamion Vs?10m3, nosivosti min. 15t, kom 7, 3.100 sati Otvoreni ELEKTROEXPERT d.o.o. Lukavac 16.12.2015. 67.425,00 SG 99/15